Ga naar de inhoud

Ondersteuning voor ondernemers

Ook ondernemers in Borger-Odoorn hebben te maken met de gevolgen van het coronavirus. Als gemeente hebben we, in samenspraak met de Vereniging van Drentse gemeenten, een pakket aan ondersteuningsmaatregelen gerealiseerd. Daarnaast zijn er landelijk regelingen beschikbaar op het gebied van inkomensondersteuning. Bovendien kunt u bij verschillende instanties terecht met vragen. Op deze pagina hebben we de verschillende mogelijkheden op een rijtje gezet. 

Maatregelen gemeente Borger-Odoorn

 • Rekeningen die binnenkomen, betalen wij zo snel mogelijk.
 • We kopen zoveel mogelijk lokaal en regionaal in.
 • Onderhoud aan gemeentelijke gebouwen (bijvoorbeeld gymzalen) wordt in tijd naar voren geschoven.
 • We betalen beheersvergoedingen voor onder andere schoonmaak en horeca in gemeentelijke gebouwen door.
 • Vergunningaanvragen nemen wij zo snel mogelijk in behandeling.
 • Toegezegde subsidies betalen wij uit en mogen ook gebruikt worden voor de betaling van onvermijdelijke kosten als een activiteit niet door kan gaan.
 • De gemeentelijke subsidievoorwaarden blijven gelden. Wanneer van toepassing, verruimen wij de indieningstermijn voor subsidieregelingen.
 • De inning van huur en/of pacht van bedrijven en zzp’ers die voor hun huisvesting gebruikmaken van gemeentelijke panden, schorten wij op. Deze regeling geldt ook voor culturele instellingen, dorpsverenigingen en sportverenigingen.
 • Invorderingsrente verlagen wij – in navolging van rijksbeleid – van 4 naar 0,01%.
 • De inning van de gemeentelijke belastingen stellen wij op verzoek uit. U ontvangt wel de gemeentelijke aanslag. U kunt een verzoek indienen voor een betalingsregeling. Stuur daarvoor een e-mail naar belastingen@borger-odoorn.nl met het aanslagnummer, dan gaan we op zoek naar een passende oplossing.
 • Ondernemers kunnen een verzoek indienen voor uitstel van betaling van andere nog openstaande vorderingen. 

Neem voor meer informatie contact op met de bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente Borger-Odoorn: Dirkjan Haan of Simone La Brijn. Dat kan via telefoonnummer 14 0591 of e-mail gemeente@borger-odoorn.nl

Maatregelen Rijk en provincie

Op de website van Ik ben Drents Ondernemer vindt u de laatste informatie over de landelijke en provinciale steunmaatregelen voor ondernemers.

Snelloket Covid-19 vrijetijdssector

Via dit snelloket kunnen ondernemers in de vrijetijdssector (horeca, dag- en verblijfsrecreatie) een subsidie aanvragen voor het treffen van 1,5 meter-maatregelen. U kunt maximaal 50 procent subsidie ontvangen op de gemaakte kosten voor de aanpassingen, met een minimumbijdrage van € 1000,- tot een maximum van € 2500,-. De regeling is ook met terugwerkende kracht beschikbaar voor aanpassingen die direct na de persconferentie van het kabinet van 6 mei 2020 zijn genomen.

Zelfstandig ondernemers

Het is sinds 1 oktober 2021 niet meer mogelijk om Tozo (Tijdelijke overbrugginsregeling zelfstandig ondernemers) aan te vragen. Hebt u vanaf die datum financiële ondersteuning in de kosten van levensonderhoud nodig? Dan kunt u een uitkering aanvragen op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De voorwaarden voor het Bbz zijn tijdelijk versoepeld tot 1 januari 2022 in verband met Covid-19. Bbz aanvragen kan via www.ondernemersregelingen.nl.

Bent u ondernemer en hebt u financiële problemen? Komt u hier zelf niet meer uit? Neemt u dan contact op met de medewerkers van Menso Ondernemen Financiële steun voor ondernemers - Menso (menso-emmen.nl)

 

Meer informatie

 • Rijksoverheid - veelgestelde vragen en antwoorden voor werkgevers en ondernemers 
 • KVK-coronaloket - voor ondernemersvragen en informatie over ondersteuningsregelingen
 • Coronacalculator - krijg inzicht in relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen