Ga naar de inhoud

Subsidie Frisse Start na Corona

Vrijwilligersorganisaties zoals sportverenigingen, buurt- of dorpshuizen, scoutinggroepen, gezelligheidsverenigingen en culturele organisaties, kunnen tot en met 1 juli 2022 een tegemoetkoming aanvragen voor het organiseren van sociaal-culturele activiteiten die bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen in de gemeente Borger-Odoorn. 

Vanuit de Subsidieregeling Frisse Start na Corona van de Provincie Drenthe, is hiervoor een bedrag van € 50.000,- beschikbaar gesteld. De gemeente Borger-Odoorn stelt daarnaast € 26.000,- beschikbaar voor activiteiten die specifiek voor jongeren zijn bedoeld. Dit bedrag is afkomstig vanuit het coronasteunpakket van het Rijk en is bedoeld als extra impuls.

Subsidie aanvragen

Tot en met 1 juli 2022 kunnen organisaties een subsidieaanvraag indienen, mits zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Er is sprake van een rechtspersoon
 2. De organisatie is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers
 3. De organisatie is bereid nadere informatie te geven over de activiteit
 4. Het gaat om sociaal-culturele activiteiten
 5. De activiteit komt ten goede aan de inwoners of jeugd van Borger-Odoorn
 6. De activiteit wordt uitgevoerd in het jaar 2021 of (uiterlijk 1 juli van) 2022
 7. Aanvragen moeten uiterlijk 4 weken voor aanvang van de activiteit te zijn ingediend
 8. Het aanvraagformulier moet volledig worden ingevuld. 

Aanvraagformulier

Als u namens de vereniging/stichting/organisatie een subsidie wilt aanvragen, dan kunt u die doen via uw persoonlijk DigID. Dit betekent niet dat u individueel aansprakelijk bent voor de aanvraag.

> Vraag subsidie aan met DigiD

> Vraag subsidie aan met e-Herkenning

Verder zijn de 'Subsidieverordening gemeente Borger-Odoorn 2017' en de 'Subsidieregeling Frisse Start na Corona gemeente Borger-Odoorn' van toepassing.

Toelichting

 • Vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Borger-Odoorn hebben voorrang;
 • De subsidie is niet bedoeld om structurele tekorten op te vangen;
 • De subsidie bedraagt maximaal € 750,- per aanvraag;
 • De subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst.

Richtlijnen voor het proces

 • Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als deze compleet is. Als blijkt dat dit niet zo is, wordt er een hersteltermijn gegeven om de aanvraag alsnog compleet te maken. Indien de aanvraag niet binnen de hersteltermijn compleet is, wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld.
 • De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld (op = op).