Ga naar de inhoud

Dorpsontwikkelingsplan Nieuw-Buinen

Link naar het boek Het verhaal van Nieuw-Buinen

Nieuw-Buinen krijgt een metamorfose. Doel is om een aantrekkelijke en veilige leefomgeving te creëren met een goed sociaal voorzieningenniveau. Een mooie buurt met betaalbare woningen, waar jong, oud en gezinnen met plezier kunnen wonen. De ontwikkelingen voor de herstructurering zijn al in een ver gevorderd stadium. U leest hierover meer in het Dorpsontwikkelingsplan Nieuw-Buinen. Dit plan bevat ook het uitvoeringsprogramma voor de jaren 2010 tot 2020. Het dorpsteam Nieuw-Buinen bewaakt de voortgang, afstemming, coördinatie en verbinding van alle ontwikkelingen.

Het Nije Daip – Herstructurering Linnaeuslaan en Chrysantstraat

Op www.nijedaip.nl leest u meer over de herstructurering van dit gebied . De gemeente voert dit plan samen met Lefier ZuidoostDrenthe uit.