Ga naar de inhoud

Gebiedsagenda De Monden

In 2017 was er zorg over toekomstige daling van inwonersaantallen in het Mondengebied. Dat zou ook betekenen dat de mensen die er wonen ouder zijn, met de nodige gevolgen. Minder huishoudens en schoolgaande kinderen bijvoorbeeld, en juist meer vraag naar zorg en woonvormen voor ouderen. Het was goed om ons daar op voor te bereiden. Dat deden we door samen met inwoners en een aantal organisaties een gebiedsagenda te maken, met concrete projecten en afspraken. We richtten ons daarmee op de dorpen 1e Exloërmond, 2e Exloërmond en Valthermond. 

Uw mening

In 2018 hebben we inwoners en organisaties gevraagd hoe het is om in 1e Exloërmond, 2e Exloërmond of Valthermond te wonen en te leven. Na een aantal bijeenkomsten is in het voorjaar van 2019 de Gebiedsagenda voor het Mondengebied opgesteld. Dat was de start van de uitvoering van projecten en afspraken, die per dorp zijn opgepakt.

Uitvoering per dorp

Per dorp is allereerst gekeken naar de wensen en mogelijkheden om de benoemde projecten op te starten. Van belang was de afspraak dat de gebiedsagenda niet ’in beton gegoten’ is: we gaan zeker doen wat afgesproken is, maar laten aan de andere kant ruimte aan de dorpen en de partijen om met nieuwe initiatieven te komen.

Stand van zaken

In 2e Exloërmond zijn de benoemde projecten opgepakt en inmiddels grotendeels uitgevoerd. In Valthermond is één al lopend project afgerond. Hier wordt nu eerst een dorpsbelevingsonderzoek georganiseerd om de actuele vraagstukken beter in beeld te krijgen. In 1e Exloërmond zijn de inwoners hun dorpsagenda aan het maken en uitvoeren. Per dorp wordt in bijeenkomsten en via de plaatselijke media gecommuniceerd over de voortgang.

Partners

De gemeente Borger-Odoorn werkt voor de gebiedsagenda De Monden samen met woningcorporatie Woonservice, welzijnsorganisatie Andes, de sociale teams, en de scholen. Bij de uitvoering van de Gebiedsagenda leren ook de professionele partners steeds beter met elkaar samen te werken voor de inwoners van de dorpen.