Ga naar de inhoud

Gebiedsagenda De Monden

Het aantal inwoners van het Mondengebied zal de komende jaren dalen, en de mensen die er wonen zullen ouder zijn. Dat heeft natuurlijk gevolgen. Minder huishoudens en schoolgaande kinderen bijvoorbeeld, en juist meer vraag naar zorg en woonvormen voor ouderen. Het is goed om ons daar alvast op voor te bereiden. Dat doen we door samen met inwoners en een aantal organisaties een gebiedsagenda te maken, met concrete projecten en afspraken. We richten ons daarmee op de dorpen 1e Exloërmond, 2e Exloërmond en Valthermond. 

Uw mening

In 2018 hebben we inwoners en organisaties gevraagd hoe het is om in 1e Exloërmond, 2e Exloërmond of Valthermond te wonen en te leven. Tijdens bijeenkomsten met onder andere ouderen, jongeren, ouders en ondernemers. Maar ook via een online vragenlijst die ruim 350 mensen hebben ingevuld. We zijn erg blij met de meningen die we hebben verzameld. Die maken namelijk duidelijk waar in het gebied écht behoefte aan is.

Dorpsbijeenkomsten en agenda

De resultaten die we in de dorpen hebben opgehaald, hebben we in september 2018 besproken tijdens drie dorpsbijeenkomsten. Daar hebben we verder gepraat over de plannen, die we vervolgens hebben verwerkt in de daadwerkelijke gebiedsagenda. Daarin staan concrete projecten waar we samen met inwoners mee aan de slag willen. De gebiedsagenda hebben we tijdens een nieuwe ronde dorpsavonden in februari 2019 gepresenteerd. Daarbij hebben we ook nadrukkelijk gevraagd of inwoners zich in die keuzes herkennen.

Tijdens de bijeenkomsten in 1e en 2e Exloermond was de herkenning aanwezig. Daar gaan we met de benoemde projecten aan de slag. In Valthermond waren de meningen meer verdeeld. Daar gaan we bekijken of we ook andere activiteiten moeten toevoegen. 

Al met al is hiermee de eerste fase van de gebiedsagenda afgerond: het plan ligt er. Maar zoals tijdens de bijeenkomsten gemeld is de agenda niet ’in beton gegoten’. We gaan zeker doen wat afgesproken is, maar laten aan de andere kant ruimte aan de dorpen en de partijen om met nieuwe initiatieven te komen. 

Partners

De gemeente Borger-Odoorn werkt voor de gebiedsagenda De Monden samen met woningcorporatie Woonservice, welzijnorganisatie Andes, de sociale teams, scholen, ondernemers en de gezondheidszorg.