Ga naar de inhoud

Samen werken aan een mooi en leefbaar Borger-Odoorn

Denk mee over de toekomst!

Vanaf 1 januari 2022 krijgen alle gemeenten in Nederland te maken met de nieuwe Omgevingswet. Deze nieuwe wet gaat over de leefomgeving en hoe we die inrichten.

Voordat de Omgevingswet wordt ingevoerd, maken we in Borger-Odoorn een zogenaamde  omgevingsvisie. In deze visie staat wat we belangrijk vinden in onze gemeente en hoe we daar in de toekomst mee om willen gaan. Denkt u met ons mee? Vindt u dat er meer huizen gebouwd moeten worden? Hoe gaan we in de toekomst om met energie en duurzaamheid? Wat heeft uw dorp of wijk nodig? Wat vindt u belangrijk? Wat wilt u behouden? Of wat moet juist anders? Laat uw stem ook horen en vul de korte enquête in! Er is ook een printversie van de enquête als u deze liever op papier invult. De ingevulde enquête kunt u op het gemeentehuis inleveren.

Wat is de Omgevingswet?

De nieuwe Omgevingswet gaat over uw leefomgeving en hoe we die inrichten. Denk daarbij aan wonen, mobiliteit, milieu, natuur, water en gezondheid. Nu zijn daar nog allemaal verschillende wetten voor. Dat is ingewikkeld en goede initiatieven komen daardoor moeilijk van de grond. 

Het gaat om uw leefomgeving

De Omgevingswet is straks overzichtelijk en duidelijk. U krijgt als inwoner, ondernemer en organisatie ook meer te zeggen over uw directe leefomgeving. In de nieuwe Omgevingswet staan participatie, vertrouwen en doelgerichtheid centraal. Als gemeente moeten we ons hier goed op voorbereiden. Het vraagt een andere manier van werken van ons. 

Samen de basis leggen

Dit jaar verzamelen we alle uitgangspunten voor de omgevingsvisie. In het gemeentehuis, bij de gemeenteraad maar zeker ook bij inwoners, bedrijven en partners van de gemeente. Zo maken we samen de basis voor een visie op de toekomst van Borger-Odoorn. 

Wat betekent de nieuwe Omgevingswet voor u?

De nieuwe Omgevingswet moet ervoor zorgen dat initiatieven en ideeën uit de samenleving makkelijker en op een betere manier tot stand kunnen komen. In het kort betekent dit het volgende:

  • Meer eenvoud en overzicht in regels. We gaan van 26 wetten naar 1 wet.
  • Meer lokale afwegingsruimte. Inwoners en organisaties in de gemeente krijgen een grotere stem.
  • Een andere manier van kijken naar de leefomgeving: kijken naar mogelijkheden en kansen en combinaties.
  • Betere en snellere besluitvorming rond projecten in de leefomgeving.