Ga naar de inhoud

Samen werken aan een mooi en leefbaar Borger-Odoorn

Nieuwe Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2022 krijgen alle gemeenten in Nederland te maken met de nieuwe Omgevingswet. Deze nieuwe wet gaat over de leefomgeving en hoe we die inrichten.

Denk daarbij aan wonen, mobiliteit, milieu, natuur, water en gezondheid. Nu zijn daar nog allemaal verschillende wetten voor. Dat is ingewikkeld en goede initiatieven komen daardoor moeilijk van de grond. In het filmpje geeft wethouder Freek Buijtelaar een korte uitleg. 

Het gaat om uw leefomgeving

 

De Omgevingswet is straks overzichtelijk en duidelijk. U krijgt als inwoner, ondernemer en organisatie ook meer te zeggen over uw directe leefomgeving. In de nieuwe Omgevingswet staan participatie, vertrouwen en doelgerichtheid centraal. Als gemeente moeten we ons hier goed op voorbereiden. Het vraagt een andere manier van werken. 

Wat betekent de nieuwe Omgevingswet voor u?

De nieuwe Omgevingswet moet ervoor zorgen dat initiatieven en ideeën uit de samenleving makkelijker en op een betere manier tot stand kunnen komen. In het kort betekent dit het volgende:

  • Meer eenvoud en overzicht in regels. We gaan van 26 wetten naar 1 wet.
  • Meer lokale afwegingsruimte. Inwoners en organisaties in de gemeente krijgen een grotere stem.
  • Een andere manier van kijken naar de leefomgeving: kijken naar mogelijkheden en kansen en combinaties.
  • Betere en snellere besluitvorming rond projecten in de leefomgeving. 

In stappen naar de nieuwe Omgevingswet

Om klaar te zijn voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet, volgen we een aantal stappen.

1. Nota van Uitgangspunten, 2020

2. Omgevingsvisie, 2021

3. Invoering van de nieuwe Omgevingswet, januari 2022

Stap 1. Uitgangspunten in kaart brengen

Eerst brengen we de belangrijkste thema’s en onderwerpen in kaart in een zogenaamde Nota van Uitgangspunten. Uw mening is daarbij belangrijk. We vroegen daarom alle inwoners om een enquête in te vullen (de enquête is nu gesloten). Daar is flink gehoor aan gegeven. Er zijn bijna driehonderd ingevulde enquêtes binnengekomen. Daarnaast hebben we in (online) sessies met verenigingen, organisaties, bedrijven, partners, raadsleden en medewerkers van de gemeente gekeken wat de belangrijkste onderwerpen zijn die aandacht nodig hebben in Borger-Odoorn. Alle antwoorden en suggesties gebruiken we om de Nota van Uitgangspunten te maken met daarin de thema’s waarvan u heeft aangegeven dat ze belangrijk zijn voor de toekomst van Borger-Odoorn.

Stap 2. Omgevingsvisie voor Borger-Odoorn

De volgende stap is om een omgevingsvisie te maken. In een omgevingsvisie worden de uitgangspunten verder uitgewerkt. In de visie komt te staan wat we belangrijk vinden in onze gemeente en hoe we daar in de toekomst mee om willen gaan. Moeten er bijvoorbeeld meer huizen gebouwd worden? Welke plek krijgen toerisme en recreatie in de gemeente? En natuur? Hoe gaan we in de toekomst om met energie en duurzaamheid? Wat hebben de dorpen en wijken nodig?

Ook in dit proces nodigen we u weer van harte uit om met ons mee te denken en uw stem te laten horen. We beginnen rond januari met de omgevingsvisie.

Stap 3. Invoering van de nieuwe Omgevingswet

In januari 2022 wordt de nieuwe Omgevingswet in Nederland ingevoerd. Tot die tijd informeren we u regelmatig over de veranderingen die dit met zich meebrengt.