Ga naar de inhoud

Samen werken aan een mooi en leefbaar Borger-Odoorn

Nieuws over de Omgevingswet

  • Bekijk de nota van uitgangspunten.
    Hierin staan de thema's en onderwerpen die belangrijk zijn voor de toekomst van Borger-Odoorn. Eind mei neemt de gemeenteraad hier een besluit over. Deze uitgangspunten zijn de basis voor de omgevingsvisie die we gaan maken.

De Omgevingswet

Vanaf 1 juli 2022 krijgen alle gemeenten in Nederland te maken met de nieuwe Omgevingswet. Deze nieuwe wet gaat over de leefomgeving en hoe we die inrichten.

Denk aan wonen, mobiliteit, milieu, natuur, water en gezondheid. Nu zijn daar nog allemaal verschillende wetten voor. Dat is ingewikkeld en goede initiatieven komen moeilijk van de grond. In het filmpje geeft wethouder Freek Buijtelaar een korte uitleg. 

Het gaat om uw leefomgeving

De Omgevingswet is straks overzichtelijk en duidelijk. U krijgt als inwoner, ondernemer en organisatie ook zeggen over uw directe leefomgeving. In de nieuwe Omgevingswet staan ​​participatie, vertrouwen en doelgerichtheid centraal. Als gemeente moeten we ons hier goed op voorbereiden. Het vraagt ​​een andere manier van werken. 

Wat betekent de nieuwe Omgevingswet voor u?

De nieuwe Omgevingswet moet ervoor zorgen dat initiatieven en ideeën uit de samenleving en op een betere manier tot stand komen. In het kort betekent dit het volgende:

  • Meer eenvoud en overzicht in regels. We gaan van 26 wetten naar 1 nat.
  • Meer lokale afwegingsruimte. Inwoners en organisaties in de gemeente krijgen een grotere stam.
  • Een andere manier van kijken naar de leefomgeving: kijken naar mogelijkheden en kansen en combinaties.
  • Betere en snellere besluitvorming rond projecten in de leefomgeving. 

In stappen naar de nieuwe Omgevingswet

Om klaar te zijn voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet, volgen we een aantal stappen.

1. Nota van Uitgangspunten, 2021 Online versie nota van uitgangspunten

2. Omgevingsvisie, 2021/2022

3. Invoering van de nieuwe Omgevingswet, 2022

Stap 1. Uitgangspunten in kaart brengen

Eerst hebben we de thema's en onderwerpen in kaart gebracht in een nota van uitgangspunten. Uw mening is daarbij belangrijk. We vroegen daarom alle om een ​​enquête in te vullen (de enquête is nu gesloten). E r zijn bijna driehonderd ingevulde enquêtes binnengekomen. Daarnaast hebben we in (online) sessies met verenigingen, organisaties, bedrijven, partners, raadsleden en medewerkers van de gemeente gekeken naar wat de noodzakelijke aandacht nodig heeft in Borger-Odoorn. Deze input hebben we  gebruikt om de nota van uitgangspunten te maken.

Stap 2. Omgevingsvisie voor Borger-Odoorn

De volgende stap is om een ​​omgevingsvisie te maken. In een omgevingsvisie worden de uitgangspunten verder uitgewerkt. In de visie komt te staan ​​wat we belangrijk vinden in onze gemeente en hoe we daar in de toekomst mee om willen gaan. Moeten er bijvoorbeeld meer huizen gebouwd worden? Welke plek krijgen toerisme en recreatie in de gemeente? En natuur? Hoe gaan we in de toekomst om met energie en duurzaamheid? Wat hebben de dorpen en wijken nodig?

Ook in dit proces nodigen we u weer van harte uit om met ons mee te denken en te laten horen. We komen na de zomer van 2021 bij u terug om gesprekken te voeren over de omgevingsvisie.

Stap 3. Invoering van de nieuwe Omgevingswet

Zoals het nu lijkt, wordt in 2022 de nieuwe Omgevingswet in Nederland ingevoerd. Tot die tijd informeren we u regelmatig over de stappen die we nemen om daar klaar voor te zijn en over uw rol in dit proces.