Ga naar de inhoud

Openbare verlichting buitengebied 4e fase

Nieuwe plannen verlichting buiten de bebouwde kom

De openbare verlichting langs de wegen buiten de bebouwde kom is op een aantal plaatsen sterk verouderd. Daarom wil de gemeente de lichtmasten in een aantal fasen vervangen en gebruik maken van nieuwe, energiezuinige lampen. Op plaatsen waar de verkeers- en sociale veiligheid niet in het geding is, kunnen we ook toe met minder straatverlichting. Dat levert een flinke besparing op en is beter voor het milieu. 

Welk gebied?

In de voorgaande jaren is - in drie fasen - al driekwart van het buitengebied van de gemeente Borger-Odoorn opnieuw ingericht. Nu zijn de plannen ontwikkeld voor de laatste fase, het buitengebied van Borger-west, Ees, Eeserveen, Eesergroen, Ellertshaar en Westdorp. Het betreft het licht gekleurde gebied in onderstaande tekening.

Kaartje gebied

Inspraak

Op 3 oktober 2019 en 7 november 2019 hebben informatieavonden plaatsgevonden in het MFA in Borger waar wij onze plannen van de openbare verlichting hebben gepresenteerd. Op basis van de ingevulde enquêteformulieren, hebben wij het laatste concept op tekening uitgewerkt.

Ter inzage

De tekeningen kunt u tot en met 21 maart 2020 hier bekijken. Uw reacties en/of opmerkingen kunt u middels het invulformulier aan ons versturen.

En daarna?

De binnengekomen reacties zullen wij zo mogelijk nog betrekken bij het opstellen van de definitieve plannen. Het is de bedoeling de plannen in april 2020 definitief te maken. Uitvoering start in de loop van juli/augustus 2020.

De voorlopige tekeningen:

F4-S01 Brammershoopstraat Eeserveen
F4-S02 Dorpsstraat Eesergroen
F4-S03 Eeserstraat Eesergroen
F4-S04 Kanaalstraat Eeserveen
F4-S05 Ellertsweg Ellertshaar
F4-S06 Westdorp
F4-S09 Strengenweg Borger
F4-S10 Borgerderstraat Ees 

Uitleg bij de tekeningen

Op de tekeningen staan alléén de masten van het buitengebied, dat wil zeggen de masten buiten de bebouwde kom. Binnen de bebouwde kom verandert er in dit plan niets aan de verlichting. Masten die niet zijn aangegeven op de tekening blijven ongewijzigd. Op elke tekening staat een aparte legenda voor de uitleg van de gebruikte symbolen.

Vragen

Mocht u over dit onderwerp telefonisch contact willen, dan kunt tijdens kantooruren bellen met de heer P. Postema, T 14 0591.