Ga naar de inhoud

Openbare verlichting buitengebied

Overzichtskaart buitengebied

De openbare verlichting langs de wegen buiten de bebouwde kom is op een aantal plaatsen sterk verouderd. Daarom vervangt de gemeente fasegewijs de verouderde lichtmasten en maakt hierbij gebruik van nieuwe, energiezuinige lampen. Op plaatsen waar de verkeers- en sociale veiligheid niet in het geding is, kunnen we ook toe met minder straatverlichting. Dat levert een flinke besparing op en is beter voor het milieu.  

In voorgaande jaren zijn al twee fasen uitgevoerd, dit betrof de zuidelijke helft van de gemeente. De voorbereiding van de derde fase is nu afgerond. Het betreft de straatverlichting in het buitengebied van Buinerveen, Nieuw-Buinen, Drouwenermond, Drouwenerveen, Bronnegerveen, Bronneger, Buinen, Drouwen en Borger. Het gebied is in een lichte tint aangegeven op de plattegrond in de bijlage. 

De tekeningen zijn tot stand gekomen na drie informatieavonden en het verwerken van enquêteformulieren. Alle opmerkingen hebben wij zoveel mogelijk in de plannen verwerkt.

Hieronder vindt u de definitieve tekeningen. Uitvoering vindt plaats in maart/april 2019.

De definitieve tekeningen

U kunt hieronder de tekeningen raadplegen.

Verdeling tekenbladen fase 3
20180418 F03-04 Bronnegerstraat en Borgerderstraat, Borger
20180418 F03-05 Bronnegerstraat, Kanaalstraat - Buinen
20180418 F03-06 Hoofdstraat - Buinen
20180418 F03-07 Lemenweg, Stobbenweg - Drouwen
20180418 F03-11 Hoofdstraat, Noorderstraat, Verbindingsweg - Drouwenerveen
20180418 F03-12 Zuideind - Drouwenerveen
20180418 F03-14 Gasselterstraat - Bronneger
20180418 F03-18 Buinerstraat - Borger
20180628 F03-01 Dorpsstraat, Molenweg + Spoorstraat Bronneger
20180628 F03-02 Dorpsstraat, Drouwenerstraat, Gasselterstraat, Weermaasdijk, Bron.veen
20181418 F03-03 Noorderstraat - Buinerveen
20181418 F03-15 Gasselterstraat - Drouwen

Uitleg bij de tekeningen

Op de tekeningen staan alléén de masten van het buitengebied, dat wil zeggen de masten buiten de bebouwde kom. Binnen de bebouwde kom verandert er in dit plan niets aan de verlichting. Masten die niet zijn aangegeven op de tekening blijven ongewijzigd. Op elke tekening staat een aparte legenda voor de uitleg van de gebruikte symbolen.

Vragen

Mocht u over dit onderwerp telefonisch contact willen, dan kunt tijdens kantooruren bellen met de heer P. Postema, T 14 0591.