Ga naar de inhoud

Sportpark Odoorn

De gemeente heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheden voor een nieuw of gerenoveerd sportpark in Odoorn. Het is namelijk de bedoeling dat tennis en voetbal in het zuidwestelijke deel van Borger-Odoorn (Klijndijk, Valthe, Odoorn, Odoornerveen, Exloo en Exloërveen) zoveel mogelijk in Odoorn worden geconcentreerd. De betreffende twee voetbalverenigingen (Valther Boys en HOC) en drie tennisverenigingen (TC OKKO, TC Valthe en OTC Voevke) zijn daarom nauw bij de plannen betrokken. 

College stelt voor: nieuw- of verbouw aan Hammeersweg

De beste plek voor een (her)nieuw(d) sportpark in Odoorn is de Hammeersweg in Odoorn, waar nu sportpark Harm Kuiper ligt. Dat is het voorstel van het college van B en W van Borger-Odoorn dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Deze keuze baseert de gemeente op een locatieonderzoek en de inbreng van de sportverenigingen (HOC, Valther Boys, TC OKKO en TC Valthe) en inwoners van het dorp. Samen met de betrokken voetbal- en tennisverenigingen wordt nu een plan gemaakt voor verbouw of nieuwbouw van het sportpark en worden de investeringskosten in kaart gebracht. De gemeenteraad neemt hierover binnenkort een besluit.

> Lees verder

Zorgvuldig traject

In 2019 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd dat met name gericht was op de financiële mogelijkheden van twee opties: uitbreiding van het huidige sportpark en nieuwbouw aan de Dennenweg in Odoorn. In de loop van 2020 vonden vervolgens inloopavonden plaats in de dorpen die nu allemaal nog over eigen buitensportvoorzieningen beschikken: Valthe, Exloo en Odoorn. Vanwege de coronamaatregelen vond de bijeenkomst voor Odoorn online plaats in de vorm van een YouTube-uitzending. Tijdens en na de drie bijeenkomsten heeft een flink aantal belangstellenden een reactie gegeven op de plannen. Daarbij zijn ook alternatieve locaties voor nieuwbouw aangedragen. Deze reacties zijn meegenomen in een locatieonderzoek naar de voor- en nadelen van de verschillende opties.