Ga naar de inhoud

Windloket

In de gemeente Borger-Odoorn worden windturbines geplaatst als onderdeel van het windpark Drentse Monden en Oostermoer. Op deze pagina leest u hier meer over. U kunt op onderstaande links klikken voor meer informatie over:

> Tijdschrift Binnenlands Bestuur publiceerde in september en oktober 2019 een artikel over de besluitvorming rondom windpark De Drentse Monden en Oostermoer.

Contact

Hebt u vragen, ideeën of zorgen rondom de totstandkoming van het windpark? Neem dan contact op met ons windloket. 

E-mail: windloket@borger-odoorn.nl

Telefoon: 14 0591 (op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur)

Gebiedsfonds

De provincie Drenthe en de initiatiefnemers van het windpark willen een jaarlijks bedrag gaan storten in een gebiedsfonds Wind. Aan de gemeente is gevraagd daartoe ook over te gaan. Na de zomervakantie zal op regie van de provincie een bijeenkomst worden georganiseerd om te kijken welke mogelijkheden er zijn voor een in te stellen gebiedsfonds.

Voorop staat dat de besteding van gelden in zo'n fonds door de inwoners in het windgebied zelf moet worden bepaald. 

Aanvraag planschadevergoeding indienen

Belanghebbende inwoners van de gemeente Borger-Odoorn kunnen planschadevergoeding aanvragen vanwege de komst van het windpark. Zie de uitspraak van de Raad van State en de kaart met de exacte locaties van de windmolens. Planschadevergoeding aanvragen gaat als volgt.

 • Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) vindt u informatie over planschade en een link met het aanvraagformulier. U downloadt en print het formulier en vult deze in.
 • Het ingevulde formulier stuurt u naar:
  Burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn,
  Postbus 3, 7875 ZG Exloo.

Afhandeling aanvraag:

 • De gemeente Borger-Odoorn stuurt uw schriftelijke aanvraag door naar RvO, afdeling Planschade. Omdat de gemeente de planschadeaanvraag niet zelf in behandeling neemt en afhandelt, hoeft u geen gemeentelijke leges te betalen.
 • RvO stuurt u als aanvrager een ontvangstbevestiging en berekent u namens de rijksoverheid € 300,- behandelingskosten.
 • RvO laat het onafhankelijk bureau Thorbecke beoordelen of er sprake is van planschade en de eventuele hoogte hiervan.
 • Er komt een beslissing op de ingediende aanvraag. Wordt planschade afgewezen, dan ontvangt u genoemd bedrag niet terug. Wordt planschade wel toegekend, dan krijgt u naast het schadebedrag ook de behandelingskosten van € 300,- terug.
  Alle planschadevergoedingen zijn uiteindelijk voor rekening van de initiatiefnemers van het windpark. 

Meer informatie