Ga naar de inhoud

Draagvlakonderzoek

In de procedure rond het windpark De Drentse Monden en Oostermoer trekken Borger-Odoorn en Aa en Hunze gezamenlijk op. Daarbij zullen we naar het provinciebestuur blijven benadrukken dat de bewoners serieus moeten worden genomen. Borger-Odoorn heeft samen met de gemeenten Aa en Hunze en Stadskanaal een draagvlakonderzoek laten uitvoeren om het draagvlak onder de inwoners in dit gebied te onderzoeken. Dit onderzoek is in november 2014 uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau Ennëus.

Veel weerstand 

Uit het onderzoek blijkt dat er veel weerstand is tegen de komst van het windpark ‘De Drentse Monden en Oostermoer’. Onder in- en omwonenden van het gebied waar het windpark mogelijk komt, is meer dan driekwart (77,2%) (sterk) tegen de komst van het windpark. 10,3% is voor de komst van het windpark, 11,2% is neutraal. Onder direct omwonenden is 82,1% (sterk) tegen de komst van het windpark. Voor meer inzicht in de resultaten kunt u de volgende bijlagen bekijken:

Rapport gebiedscoördinator

Naar aanleiding van de resultaten uit het onafhankelijk draagvlakonderzoek (80% tegen de komst van het windpark) dat in 2014 werd gehouden, werd een gebiedscoördinator aangesteld. Dit initiatief van de Rijksoverheid, initiatiefnemers en provincie Drenthe, had tot doel om onder bewoners de behoefte te inventariseren om mee te praten over de thema’s communicatie, participatie en compensatie en voor het instellen van een omgevingsraad. Onlangs presenteerde de gebiedscoördinator zijn rapport. Hieruit blijkt dat de bevraagde inwoners hiervoor geen behoefte voelen. Deze uitkomst bevestigt de resultaten uit het draagvlakonderzoek.

Correspondentie over het draagvlakonderzoek:

Brief ministerie van Economische Zaken, 23 december 2014
Brief aan minister Kamp, 12 december 2014
Brief aan minister Kamp, 26 november 2014
Brief aan minister Kamp, 22 oktober 2014