Ga naar de inhoud

Gebiedsfonds: praat mee over geld voor een leefbare omgeving

De werkzaamheden aan windpark De Drentse Monden en Oostermoer zijn in volle gang. Er komen 29 windturbines in de gemeente Borger-Odoorn. Dat heeft grote impact op de omgeving. Daarom wordt een gebiedsfonds opgezet om de leefbaarheid van dit deel van de gemeente te versterken. Dat gebiedsfonds gaat geld bevatten van de Rijksoverheid, de provincie Drenthe en de gemeente Borger-Odoorn. In totaal komt er de komende tien jaar ruim 3 miljoen euro beschikbaar.

Spelregels

5.200 huishoudens in Borger-Odoorn hebben half november 2020 een vragenlijst van de gemeente in de brievenbus gehad. Het gaat om inwoners van 11 dorpen in het gebied waar windpark De Drentse Monden en Oostermoer wordt gebouwd. Door middel van de vragenlijst konden de bewoners meedenken over het gebiedsfonds. Zo'n 1.500 vragenlijsten zijn ingevuld weer ingeleverd, een respons van bijna 30 procent.

De vragenlijst was gericht op de spelregels waaraan het gebiedsfonds moet gaan voldoen. Met die spelregels wil de gemeente ervoor zorgen dat het geld straks goed besteed wordt. Komt er bijvoorbeeld één grote pot of wordt het budget op basis van inwoneraantal verdeeld over de dorpen? En moet het fonds zich op specifieke thema’s gaan richten? Ook wordt bewoners gevraagd hoe plannen zo eenvoudig mogelijk ingediend kunnen worden, en wie straks besluit of een bijdrage al dan niet wordt toegekend.

De vragenlijst is verspreid in 1e Exloërmond, 2e Exloërmond, 2e Valthermond, Boermastreek, Buinerveen, Drouwenermond, Drouwenerveen, Exloërveen, Nieuw-Buinen, Valthermond en Zandberg.

Bewonersadviesgroep

De vragenlijst is niet de enige manier waarop bewoners kunnen meedenken over de opzet en inrichting van het gebiedsfonds. Om een zo breed mogelijke vertegenwoordiging te bereiken vinden ook gesprekken plaats met bijvoorbeeld jongeren, belangengroepen en ondernemers. Daarnaast is er een bewonersadviesgroep, waarin vertegenwoordigers uit alle dorpen van dichtbij meedenken. De bewonersadviesgroep doet op basis van de verzamelde inbreng een voorstel voor de spelregels, die vervolgens worden vastgesteld door de gemeente. Vervolgens kan het gebiedsfonds echt van start, en kunnen mensen er terecht met hun ideeën voor verbeteringen in de dorpen.

Burenregeling voor omwonenden

Voor omwonenden die het dichtst bij de windturbines wonen komt er een aparte ‘burenregeling’. Daarvoor komen naast inwoners van Borger-Odoorn ook omwonenden in de gemeenten Aa en Hunze en Stadskanaal in aanmerking. De betreffende gemeenten zijn in gesprek over de invulling van de burenregeling, die wordt gefinancierd door de initiatiefnemers van het windpark. Het gebiedsfonds is daarentegen specifiek bedoeld om de leefbaarheid te versterken in het deel van Borger-Odoorn waar de windturbines komen.

Meer informatie