Ga naar de inhoud

Gebiedsfonds: praat mee over geld voor een leefbare omgeving

De werkzaamheden aan windpark De Drentse Monden en Oostermoer zijn in volle gang. Er komen 29 windturbines in de gemeente Borger-Odoorn. Dat heeft grote impact op de omgeving. Daarom wordt een gebiedsfonds opgezet om de leefbaarheid van dit deel van de gemeente te versterken. Dat gebiedsfonds gaat geld bevatten van de Rijksoverheid, de provincie Drenthe en de gemeente Borger-Odoorn. In totaal komt er de komende tien jaar ruim 3 miljoen euro beschikbaar.

Brede vertegenwoordiging
Om er zeker van te zijn dat het geld straks goed terechtkomt, wordt de komende maanden eerst nagedacht over mogelijke spelregels voor de besteding van het geld. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor bewoners van het gebied. De gemeente heeft aan bureau +anderen gevraagd om dit proces te begeleiden. Zij zorgen ervoor dat een brede vertegenwoordiging van inwoners meedenkt over de opzet en inrichting van het gebiedsfonds. Dat gebeurt na de zomervakantie onder meer met een enquête, en via gesprekken met inwoners, ondernemers en belangengroepen.

Groep bewoners
Er komt ook een groep bewoners die van dichtbij meedenkt over het gebiedsfonds. Zij helpen de spelregels voor het fonds op te stellen. Om deze bewonersgroep te vormen is al een kleine club betrokken inwoners bij elkaar geweest. Doel is om deze groep uit te breiden zodat de verschillende dorpen uit het windparkgebied goed vertegenwoordigd zijn. Wie belangstelling heeft kan zich aanmelden door een e-mail te sturen naar windloket@borger-odoorn.nl.

Compensatie direct omwonenden
Voor omwonenden die het dichtst bij de windturbines wonen, komt er een aparte compensatieregeling die betaald wordt door de initiatiefnemers van het windpark. Voor deze ‘burenregeling’ komen naast inwoners van Borger-Odoorn ook mensen in de gemeenten Aa en Hunze en Stadskanaal in aanmerking. Op dit moment kijken de betrokken gemeenten en de provincie naar welke vergoeding zou kunnen gelden voor welke afstand tot de windturbines, en naar de afstemming daarover met de bewoners.