Ga naar de inhoud

Berichten over uw buurt

De gemeente neemt allerlei besluiten die te maken hebben met uw omgeving. Bijvoorbeeld over vergunningen, bestemmingsplannen, verkeersmaatregelen, beleidsplannen en verordeningen. Voor elk besluit maken we een officiĆ«le publicatie (ook wel bekendmakingen en kennisgevingen genoemd). Al onze publicaties kunt u vinden in ons elektronisch gemeenteblad.  

E-mailservice en app

U kunt onze publicaties ook per e-mail ontvangen. Daarbij bepaalt u zelf over welk gebied rondom uw woning en over welke onderwerpen. U kunt hiervoor ook een app downloaden

Op papier

De publicaties in het elektronisch gemeenteblad zijn leidend. Daarnaast plaatsen we in onze wekelijkse rubriek Gemeenteberichten in huis-aan-huisblad Week in Week uit de titels van de publicaties van de vorige week. Wie digitaal minder vaardig is kan op deze manier toch op de hoogte blijven. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over een publicatie? Neem dan contact met ons op. Bent u het niet eens met een plan of beslissing? Dan kunt u mogelijk bezwaar maken.