Ga naar de inhoud

Locatieonderzoek naar toekomstbestendig sportpark Odoorn

woensdag 15 juli 2020

De gemeente Borger-Odoorn laat een ruimtelijk locatieonderzoek uitvoeren naar een toekomstbestendig sportpark in Odoorn. Daaruit moeten de voor- en nadelen blijken van de verschillende opties. Zowel een nieuw sportpark als renovatie en uitbreiding van het huidige sportpark Harm Kuiper behoren tot de mogelijkheden.

Zorgvuldig

Het verbouwde of nieuwe sportpark in Odoorn moet ruimte gaan bieden aan alle tennis- en voetbalclubs in het zuidwestelijke deel van Borger-Odoorn. De twee voetbalverenigingen (Valther Boys en HOC) en drie tennisverenigingen (TC OKKO, TC Valthe en OTC Voevke) in het gebied zijn daarom nauw bij de plannen betrokken. Wethouder Freek Buijtelaar: “We willen zo’n belangrijk besluit zorgvuldig nemen. De nauwe contacten met de verenigingen en het locatieonderzoek moeten daaraan bijdragen. Als college spreken we geen voorkeur uit: we willen echt van de mensen weten wat zij de beste oplossing vinden.”

Voortraject

In 2019 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd dat met name gericht was op de financiële mogelijkheden van twee opties: uitbreiding van het huidige sportpark en nieuwbouw aan de Dennenweg in Odoorn. Dit jaar vonden vervolgens inloopavonden plaats in de dorpen die nu allemaal nog over eigen buitensportvoorzieningen beschikken: Valthe, Exloo en Odoorn. Vanwege de coronamaatregelen vond de bijeenkomst voor Odoorn online plaats. Tijdens en na de drie bijeenkomsten heeft een flink aantal belangstellenden een reactie gegeven op de plannen. Daarbij zijn ook alternatieve locaties voor nieuwbouw aangedragen. Deze reacties worden meegenomen in het onderzoek. Naar verwachting neemt de gemeente in het voorjaar van 2021 een besluit.

> Meer informatie