Ga naar de inhoud

Werkzaamheden Enexis, WMD en gemeente in Borger

vrijdag 17 juli 2020

Enexis Netbeheer gaat het transportverdeelstation aan De Gang 1a in Borger verplaatsen naar een nieuw te bouwen station naast De Slieten 1. Daarvoor worden de nodige kabels en leidingen omgelegd. Dit combineren we met de vervanging van gasleidingen en het vervangen van waterleidingen door WMD. Daarnaast zal de gemeente Borger-Odoorn werkzaamheden uitvoeren aan de weg en de riolering. Door samen op te trekken, houden we de overlastperiode zo kort mogelijk.

Gas, water en elektra

Het transportverdeelstation wordt verplaatst omdat het verouderd en slecht bereikbaar is. Bovendien heeft het onvoldoende capaciteit voor toekomstige netaanpassing en is het niet bruikbaar bij de energietransitie. Rondom de verplaatsing leggen we nieuwe elektriciteitskabels naar het nieuwe transportverdeelstation en vernieuwen we de hoofdleidingen voor gas en water. De sleuf voor deze leidingen graven we voor de woningen langs, de elektriciteitskabels komen grotendeels in de weg te liggen. Waar nodig vernieuwen we ook aansluitleidingen naar de woningen, gas- en wateraansluitingen in de meterkast/-put en gas- en elektriciteitsmeters.

Riool en weginrichting

Omdat de weg toch al opgebroken wordt, voeren we ook vanuit de gemeente een aantal werkzaamheden uit. Om wateroverlast bij hevige buien als gevolg van klimaatverandering te beperken, leggen we een apart regenwaterriool aan. Daarbij vergroten we de waterberging op de hoek Bloemdijk/De Slieten en zorgen we dat de straat zelf ook meer water op kan vangen. We gaan op een aantal plekken herstraten en de weginrichting verkeersveiliger maken. Daarbij willen we het brinkje aan de Brinkstraat/de Gang, de eiken op die locatie en aan de Bloemdijk en de zeldzame plantensoort bosgeelster aan de Brinkstraat behouden.

Waar

We gaan aan het werk in de volgende straten:

 • Kruisstraat (Enexis, WMD, gemeente)
 • Kruising Hoofdstraat/Brinkstraat/Kruisstraat (Enexis, WMD, gemeente)
 • Brinkstraat (Enexis, WMD, gemeente)
 • De Gang (WMD, gemeente)
 • Bloemdijk (Enexis, WMD, gemeente)
 • De Slieten (Enexis, WMD, gemeente)
 • Hoofdstraat, Brinkstraat richting N374 (Enexis, WMD)
 • Hoofdstraat, Brinkstraat richting Koesteeg (WMD)
 • N374 (Enexis)
 • Buinerstraat (Enexis)
 • Torenlaan (WMD, Enexis)

Wanneer

In week 38 (14-19 september) start aannemer BAM  met de werkzaamheden aan gas, water en elektra. In week 44 (26-30 oktober) start Avitec met de riolering en de weg. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. We streven ernaar het werk in het voorjaar van 2021 af te ronden. 

Meer informatie

De werkzaamheden zijn in beeld gebracht in twee kaarten:

Deze kaarten kunt u ook bekijken op twee borden in de buurt: bij Hubo (Hoofdstraat 26) en bij Egger Textiles (Bloemdijk 2a). Bewoners in het werkgebied worden daarnaast door middel van brieven op de hoogte gehouden door de aannemers. Hebt u vragen of opmerkingen, bijvoorbeeld over waar we tijdens de uitvoering rekening mee moeten houden? Neem dan gerust contact met ons op: