Ga naar de inhoud

Besluiten provincie Drenthe N34

donderdag 19 november 2020

Besluit ‘Onttrekking openbaar verkeer van aansluiting Odoorn-Noord op de N34 en nabijgelegen carpoolplaats’  

Provinciale Staten hebben besloten om de aansluiting van de Borgerderweg naar de N34 en de nabijgelegen carpoolplaats te onttrekken aan het openbaar verkeer. Provincie Drenthe werkt aan een Duurzaam Veilige inrichting van de N34 als stroomweg. Het opheffen van gelijkvloerse aansluitingen op de N34 is hier onderdeel van. Er komt een nieuwe aansluiting bij Klijndijk. Vanuit Odoorn en Emmen-Noord kan het verkeer via een verbindingsweg gebruikmaken van de aansluitingen Exloo en Klijndijk op de N34.  
Conform de Wegenwet dienen de aansluiting en de carpoolplaats aan het openbaar verkeer te worden onttrokken bij ontwerpbesluit door Provinciale Staten. 

Beroep 

Belanghebbenden kunnen tot en met 7 januari 2021 een beroepschrift indienen tegen dit besluit bij de Rechtbank Noord-Nederland. Voor meer informatie over het indienen van een beroepschrift verwijzen wij u naar www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure.

Besluit ‘Onttrekking openbaar verkeer van aansluiting Odoornerweg naar N34 bij Emmen-Noord’ 

Provinciale Staten hebben besloten om de aansluiting van de Odoornerweg naar de N34 te onttrekken aan het openbaar verkeer. Provincie Drenthe werkt aan een Duurzaam Veilige inrichting van de N34 als stroomweg. Het opheffen van gelijkvloerse aansluitingen op de N34 is hier onderdeel van. Er komt een nieuwe aansluiting bij Klijndijk. Vanuit Odoorn en Emmen-Noord kan het verkeer via een verbindingsweg gebruikmaken van de aansluitingen Exloo en Klijndijk op de N34.  Conform de Wegenwet dient de aansluiting aan het openbaar verkeer te worden onttrokken bij ontwerpbesluit door Provinciale Staten.  

Beroep

Belanghebbenden kunnen tot en met 7 januari 2021 een beroepschrift indienen tegen dit besluit bij de Rechtbank Noord-Nederland. Voor meer informatie over het indienen van een beroepschrift verwijzen wij u naar www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure.