Ga naar de inhoud

Aanbesteding Wmo-maatwerkvoorzieningen

maandag 21 december 2020

Bent u aanbieder van een Wmo-maatwerkvoorziening voor individuele begeleiding of dagbesteding? Dan vindt u hier belangrijke informatie over de aanbestedingsprocedure van de gemeenten Borger-Odoorn en Coevorden.

Inkoop Wmo per 2021

Op 31 december 2020 eindigen de overeenkomsten ‘Maatwerkvoorzieningen Wmo 2015’ bij de gemeenten Borger-Odoorn en Coevorden. Deze overeenkomsten hebben betrekking op individuele begeleiding en dagbesteding. Daarom wordt er een gezamenlijke aanbestedingsprocedure opgestart. 

Verlenging  huidige overeenkomsten

De huidige overeenkomsten zijn verlengd  met een periode van zes maanden tot en met 30 juni 2021. Dit betekent dat de nieuwe overeenkomsten ingaan  op 1 juli 2021. De zorgaanbieders die op dit moment een overeenkomst hebben, zijn hierover reeds geïnformeerd.

Marktverkenning

Voor meer informatie over een consultatie waarin het model ter toetsing wordt voorgelegd aan de markt verwijzen wij u naar Tenderned.

Kostprijsonderzoek

De gemeenten Borger-Odoorn en Coevorden willen voor de nieuwe overeenkomsten in 2021 tariefafspraken maken met de zorgaanbieders op basis van reële kostprijzen. Daarom is er onderzoek gedaan naar de kostprijzen. Aan de organisatie PPRC is de opdracht gegeven een kostprijsrekenmodel te ontwikkelen. Met dit model worden de kostprijzen voor de verschillende vormen van Wmo-maatwerkvoorzieningen inzichtelijk en kunnen de kostprijzen per vorm van zorg vastgesteld worden. De deadline van dit kostprijsonderzoek is inmiddels verstreken.

U vindt ook meer informatie op Tenderned:

  • Verslag en presentatie marktconsultatie 27 februari 2020
  • Vragen en antwoorden over de concept-rekentool
  • Uitkomsten kostprijsonderzoek Wmo-maatwerkvoorzieningen

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op via contractensociaaldomein@coevorden.nl