Ga naar de inhoud
  • Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Ruim € 28 miljoen uit Volkshuisvestingsfonds voor verduurzaming woningen Zuidoost-Drenthe

Ruim € 28 miljoen uit Volkshuisvestingsfonds voor verduurzaming woningen Zuidoost-Drenthe

donderdag 15 juli 2021

De gemeenten Borger-Odoorn, Aa en Hunze, Coevorden en Emmen ontvangen samen een bijdrage van ruim € 28 miljoen uit het Volkshuisvestingsfonds van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Hiermee gaan de vier gemeenten de komende tien jaar ongeveer 2100 particuliere woningen verduurzamen, de openbare ruimte rondom woningen opknappen en enkele nieuwbouw- en renovatieprojecten realiseren.

Verduurzaming en verbetering in 2e Exloërmond

In 2e Exloërmond–Midden en -West staan veel woningen uit de jaren ’50 en ’60 met het energielabel C, D of E. Met de bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds wil de gemeente Borger-Odoorn met woningcorporatie Woonservice zo’n 67 particuliere woningeigenaren ondersteunen bij het verduurzamen van dit type woningen, en de directe woonomgeving verbeteren. Wethouder Nynke Houwing: “Met de bijdrage van het Rijk kunnen we de woon- en leefkwaliteit flink verhogen, ook als de eigenaar zelf niet voldoende financiële middelen heeft voor verduurzaming.”

Volkshuisvestingsfonds

Het Volkshuisvestingsfonds van BZK is in het leven geroepen om stedelijke vernieuwingsgebieden en grens- en krimpregio’s te ondersteunen in het verbeteren van de woonkwaliteit, leefomgeving en verduurzaming in kwetsbare wijken en buurten. De focus ligt hierbij op de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad. In mei van dit jaar dienden de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn, Coevorden en Aa en Hunze gezamenlijk een aanvraag in met ondersteuning van het Impulsteam Wonen van de provincie Drenthe. Het Volkshuisvestingsfonds is een rijksregeling, waarbij van gemeenten verwacht wordt ook een bijdrage te leveren. Dit betekent dat de gemeenten zelf dertig procent aan cofinanciering beschikbaar moeten stellen.