Ga naar de inhoud
  • Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • College Borger-Odoorn ziet ruimte om de komende jaren fors te investeren

College Borger-Odoorn ziet ruimte om de komende jaren fors te investeren

dinsdag 5 oktober 2021

Maandagavond 4 oktober presenteert het college van burgemeester en wethouders de conceptbegroting 2022 aan de gemeenteraad. Dit doen zij met trots, want de cijfers laten ruimte voor de uitvoering van de ambities tot het einde van de huidige bestuursperiode. Daarnaast stelt het college voor structureel € 500.000,- te reserveren voor een meerjarig investeringsplan voor grote investeringen op het gebied van binnensport, buitensport en verkeersveiligheid. Het college is content dat de begroting kan voorzien in deze ‘warme overdracht’ naar de nieuwe bestuursperiode.

In de laatste maanden van de huidige bestuursperiode legt het college de focus op de thema’s wonen en woningbouw en duurzaamheid (Cittaslow).Verder staan voor 2022 de renovatie van het sportpark Odoorn, de uitvoering van het GVVP en het aanstellen van een adviseur Openbare Orde en Veiligheid op het programma. Deze en de incidentele bestuurlijke bestedingsvoorstellen zoals project wonen met zorg, vervolg van de dorpsbudgetten en de inzet van trainees, stelt het college aan de raad voor. De bovengenoemde investeringsvoorstellen vloeien voort uit de wensen die de gemeenteraad bij de behandeling van de Kadernota 2022 aan het college heeft meegegeven.

Wethouder Niek Wind: “De gemeente ziet de komende jaren veel uitdagingen tegemoet op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid, klimaatadaptatie en stevige investeringen op het vlak van sport, onderwijs en verkeersveiligheid. Met de financiële ruimte die de meerjarenplanning heeft, kunnen wij het aanstaande bestuur een royale overdracht bieden. We zien nu niet alleen grote investeringen op ons afkomen, maar zien ook dat we als gemeente de ruimte hebben om die investeringen aan te gaan. ”