Ga naar de inhoud

Wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet 1-1-2022

dinsdag 23 november 2021

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulpverlening. Volgens de Jeugdwet bepaalt het woonplaatsbeginsel welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor het verlenen van jeugdhulp. Voorheen was dit de woonplaats van de gezagdrager van de jeugdige, maar in  de praktijk bleek het soms erg ingewikkeld te zijn. Daarom is er een nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel opgenomen in de Jeugdwet. Hierdoor is het duidelijker en eenvoudiger om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp.

Per 1 januari 2022 is de wijziging in het woonplaatsbeginsel van kracht. Hierbij bepaalt de inschrijving van de jeugdige in de Basisregistratie Personen (BRP) direct voorafgaand aan de zorgaanvraag, welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeughulpverlening (en wordt er niet meer gekeken naar de woonplaats van de gezagsdrager van de jeugdige). Er verandert niets aan de inhoudelijke zorg die de jeugdige ontvangt en/of de zorgprofessional.   

Meer informatie is te vinden op de website van de Tweede Kamer

Overdracht dossier

Voor een aantal jeugdigen (en hun ouder(s) of wettelijke verzorger(s)) in de gemeente Borger-Odoorn wordt per 1 januari 2022 een nieuwe gemeente verantwoordelijk. Alle betrokkenen en gemeenten ontvangen hierover schriftelijk bericht voor 1 januari 2022.