Ga naar de inhoud

Werkzaamheden begraafplaats 2e Exloërmond

woensdag 15 juni 2022

Binnenkort gaan we aan de slag op de begraafplaats in 2e Exloërmond. We gaan de graven weghalen die sterk in verval zijn of waarvan de grafrechten zijn verlopen en ruimen we enkele graven ondergronds. Ook pakken we het achterstallige onderhoud van het groen en de paden aan.  

 

Bereikbaarheid van de begraafplaats  
Het kan zijn dat de begraafplaats tijdelijk minder toegankelijk is voor publiek. We proberen dit tot een minimum te beperken. Wij hopen op uw begrip hiervoor. Tijdens plechtigheden, zoals een begrafenis of as verstrooiing, worden de werkzaamheden altijd stilgelegd en zorgen we ervoor dat de begraafplaats goed toegankelijk is. 

 

Planning en hinder werkzaamheden  

Het was de bedoeling om in september van dit jaar met de werkzaamheden te starten. Omdat we eerder klaar zijn met de werkzaamheden op de andere begraafplaatsen starten we waarschijnlijk in week 26 op de begraafplaats in 2e Exloërmond. Tijdens de zomervakantie liggen de werkzaamheden stil van week 30 t/m 33. Verwachting is dat alle ruimings- en renovatiewerkzaamheden in het voorjaar van 2023 worden afgerond.  

 

Ruimingsbeleid op de begraafplaatsen 

Het ruimen van graven kan niet zomaar, afgelopen jaren is er daarom uitgebreid onderzoek gedaan. De rechthebbenden of 1e graad nabestaanden zijn aangeschreven en we hebben oproepen geplaatst bij graven en in kranten. De lijsten met te ruimen graven zijn terug te vinden op de website van de gemeente Borger-Odoorn.  

 

Historische graven 

Omdat het belangrijk is om de bijzondere graven voor het dorp te behouden is er een onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van historistische graven. Dit onderzoek richt zich op hoe een graf eruitziet en naar de betekenis van de persoon die is overleden. Op de begraafplaats zijn in totaal 181 historische graven aanwezig. Deze graven ruimen we niet, ongeacht of er nog een rechthebbende aanwezig is en de staat van onderhoud. Herstel of onderhoud van de historische graven gebeurt in nauwe samenwerking met de uitvaartverenigingen, vrijwilligers en Landschapsbeheer Drenthe. Wilt u hierbij als vrijwilliger meehelpen dan kunt u hierover contact opnemen met de gemeente.  

 

Ruimen van graven 

Op de begraafplaats gaan we 403 graven bovengronds ruimen. De aanwezige grafbedekking en gedenktekens halen we weg. De gedenktekens worden geanonimiseerd. Er worden ook ongeveer 90 graven ondergronds geruimd. Dit is nodig om de komende decennia ook voldoende capaciteit te behouden voor uitgifte van nieuwe graven op de begraafplaats. De resten worden herbegraven in een verzamelgraf op de begraafplaats. De ruimingswerkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Kreuzen Begraafplaatsbeheer. Dit is een gespecialiseerd bedrijf dat werkt volgens de richtlijnen van de Branchevereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer. 

 

Opknappen inrichting begraafplaats 

De begraafplaats wordt ook opgeknapt. Met name de beplanting en de paden. Het gaat om de volgende werkzaamheden:  

  • Het schelpenpad naar het lijkenhuisje en de geasfalteerde verhardingen vervangen we door gebakken klinkerverharding. De overige klinkerverharding wordt, waar nodig, opnieuw bestraat. 

  • De overige schelpenpaden tussen de graven vervangen we door gras. 

  • Beplantingsvakken die zijn versleten vervangen we door gras of nieuwe beplanting. 

  • De bomen langs het toegangspad worden gesnoeid. 

  • We plaatsen een gedenkmonument voor de (ondergronds) geruimde graven. 

  • Er is inmiddels een strooiveld dat we inzaaiden met een bloemrijk grasmengsel. 

 

Heeft u vragen of opmerkingen? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 14 0591, of door te mailen naar gemeente@borger-odoorn.nl