Ga naar de inhoud

Inloopbijeenkomst herinrichting De Branden

woensdag 5 juni 2019

Het natuurgebied De Branden maakt onderdeel uit van het Hunzedal. Het is de bedoeling De Branden in te richten als vochtig tot nat natuurgebied. Herstel van natuur en landschap en een duurzaam watersysteem staan hierbij centraal. Hiermee ontstaat 240 ha nieuwe natuur en ruimte voor waterberging. De Hunze wordt in oude staat hersteld: kronkelend door het landschap waarbij ook de knelpunten voor vismigratie worden opgelost. Naast de natuur- en wateropgaven kijken we welke mogelijkheden er zijn voor recreatief gebruik. We gaan hierover graag met u in gesprek tijdens de inloopbijeenkomst om uw mening te horen over een eerste schetsontwerp.

 

De inloopbijeenkomst is op dinsdag 11 juni, tussen 16.00 en 19.30 uur bij Alinghoek in Drouwen.

 

Hebt u vragen? Dan kunt u contact opnemen met:

·         Waterschap Hunze en Aa’s, Emiel Galetzka, E e.galetzka@hunzeenaas.nl, T (0598) 69 3248

·         Royal Haskoning DHV, Erna Alting, E Erna.Alting@rhdhv.com, T (0883) 48 30 97

 

Meer informatie vindt u op: hunzeenaas.nl/werk-in-uitvoering

 

Over 20 jaar vormt het Hunzedal van Emmen tot aan het Wad één beekdallandschap waar hoogwaardige natuur hand in hand gaat met een breed aanbod van recreatieve voorzieningen en lokale bedrijvigheid. Een gebied dat een duurzaam watersysteem kent en een belangrijke bijdrage levert aan een beter klimaat.