Ga naar de inhoud

Rapport Borger-Odoorn: meer balans tussen werk en middelen nodig

dinsdag 10 september 2019

Heldere keuzes, strakkere processen en een betere  balans tussen de hoeveelheid werk en de beschikbare middelen. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen uit een extern rapport dat de gemeente Borger-Odoorn liet opstellen.

Het rapport werd geschreven door onafhankelijk adviseur Jo Bos en interim-gemeentesecretaris Boudewijn Marinussen. Zij analyseerden het afgelopen halfjaar de werkwijze en sturing in de gemeentelijke organisatie, en keken ook naar het samenspel met college en gemeenteraad. Conclusie: een aantal processen is inmiddels op orde gebracht, maar om weer volledig ‘in control’ te komen is meer nodig.

 

Balans tussen werk en middelen

Volgens het rapport kan de door bezuinigingen ingekrompen ambtelijke organisatie het reguliere werk maar net aan. Voor politieke prioriteiten en vernieuwingen is geen ruimte. Om dit op orde te brengen achten de onderzoekers investering in de ambtelijke organisatie noodzakelijk, zowel in kwaliteit als kwantiteit. Om goed in te kunnen spelen op complexe ontwikkelvragen is vooral steviger strategisch vermogen vereist. Voor meer menskracht om onze bestuurlijke ambities te realiseren voor onze inwoners, is in eerste instantie 10 FTE nodig. Dat komt neer op een structureel bedrag van € 800.000,-. Eenzelfde bedrag wordt incidenteel voor 4 jaar geraamd om trainees aan te trekken.

 

Ambities en processen

Bos en Marinussen roepen bestuur en raad ook op tot terughoudendheid bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Volgens hun analyse sluiten de onverminderd grote ambities niet aan bij de ambtelijke capaciteit. Dat maakt keuzes maken en haalbaarheid afwegen van belang. In het samenspel tussen college, management en gemeenteraad is al een aantal verbeteringen doorgevoerd. Ook hier valt echter nog werk te verrichten. Zo wordt het aanstellen van een bestuursadviseur aanbevolen en moeten opdrachten scherper geformuleerd worden om meer sturing te krijgen.

 

Beweging

Burgemeester Jan Seton kan goed met het rapport uit de voeten. “Het beeld is helder. Wij zijn trots op onze ambtelijke organisatie voor het werk dat verzet is. We hebben al een eerste beweging in gang gezet, maar er is nog stevige investering nodig om verder te komen. Wij als college kunnen hier samen met onze nieuwe gemeentesecretaris Dorine Rensen een goede start mee maken. Dit vraagt om politieke keuzes”.

 

Aanleiding

In november 2018 kwam vanuit de gemeenteraad kritiek op de manier waarop B en W informatie over de bedrijfsvoering deelden. Het college stelde kort daarop Jo Bos aan om het samenspel tussen college en ambtelijke top te analyseren en begeleiden. Na het vertrek van gemeentesecretaris Peter Post werd in januari 2019 Boudewijn Marinussen tot interim-secretaris benoemd. Zijn opvolger Dorine Rensen startte op 1 september.