Ga naar de inhoud

Borger-Odoorn neemt verantwoordelijkheid voor haar taken

donderdag 10 oktober 2019

De gemeente Borger-Odoorn presenteerde maandag 7 oktober de begroting 2020 aan de gemeenteraad. De gemeente stelt hierin een onttrekking aan de Vrije Algemene Reserve voor van € 500.000 en een verhoging van de OZB van 5%. Deze middelen zijn nodig om rijkstaken uit te voeren en invulling te geven aan een aantal ambities.

Wethouder Niek Wind: “De verantwoordelijkheden vanuit het Rijk nemen toe, terwijl er vaak onvoldoende middelen tegenover staan. Denk aan de invoering van de Omgevingswet, de energietransitie en de uitgaven van de jeugdzorg. Een ongewenste ontwikkeling die we ook bij de VNG onder de aandacht blijven brengen. Daarnaast leven en werken we in een samenleving waarin de overheid vaker meedoet en faciliteert en niet altijd meer bepaalt. Dit alles vraagt een proactieve aanpak, zodat we tijdig in kunnen spelen op deze ontwikkelingen.”

Daarom stelt het college voor om € 500.000 te onttrekken aan de Vrije Algemene Reserve en een verhoging van de OZB van 5%. Met de middelen die Borger-Odoorn hiermee structureel vrijmaakt, kan de gemeente de extra taken van het Rijk bekostigen en de ambities voor 2020 en de jaren daarna. Voor 2020 wil de gemeente onder andere werk maken van dorpsbudgetten, opbouwwerk, de uitvoering van het GVVP en invulling geven aan het rapport ‘Kiezen voor de toekomst’. Dit rapport werd vorige maand opgeleverd door extern adviseur, Jo Bos en interim gemeentesecretaris Boudewijn Marinussen.

Op 7 november om 19.00 uur is de behandeling van de begroting 2020 in de gemeenteraad. U bent van harte uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen.

U vindt de begroting 2020 bij de Financiële stukken en jaarverslagen