Ga naar de inhoud

Programma bewonersbijeenkomsten windpark

dinsdag 5 november 2019

Wij willen u graag informeren over het programma voor de informatieavonden op 11, 12 en 13 november.

Aanleiding

Begin 2018 heeft de Raad van State (RvS) in zijn uitspraak bepaald dat het beroep tegen het Rijksinpassingsplan, de omgevingsvergunningen en de ontheffing van de Flora- en Faunawet ongegrond zijn. Daarmee zijn de besluiten onherroepelijk geworden en mag het windpark De Drentse Monden en Oostermoer worden gebouwd. Na de uitspraak van de RvS zijn de initiatiefnemers gestart met de voorbereiding van de bouwfase.

 

In  gesprek

De komst van het windpark heeft een grote impact op ons gebied en onze inwoners. Uit gesprekken die wij de afgelopen periode hebben gevoerd met inwoners, blijkt dat er een sterke informatiebehoefte is over bijvoorbeeld de rol van de gemeente, het gebiedsfonds, de planning voor de transport- en bouwwerkzaamheden, de testresultaten van de eerste turbine en nog vele andere onderwerpen. Om u te informeren, maar vooral ook om uw vragen te beantwoorden gaan wij graag met u in gesprek. Dit doen wij onder leiding van een onafhankelijk gespreksleider, tijdens de informatieavonden op 11, 12 en 13 november.

 

Programma van de avond:

19.30-20.00 uur  Inloop

20.00-20.30 uur  Inleiding door burgemeester Jan Seton

20.30-20.45 uur  Toelichting op het gebiedsfonds door burgemeester Jan Seton

20.45-21.30 uur Toelichting op planning, transport en bouw van de turbines door wethouder Freek Buijtelaar, met aandacht voor bouwtechnische zaken, handhaving en toezicht, resultaten testmolen en geluidsonderzoek.

21.30-22.00 uur Uitloop

Tijdens de avond krijgt u de gelegenheid om uw vragen te stellen.

 

De informatieavonden vinden plaats op de volgende locaties:

11 november: De Gulle Boergondiër, Zuiderblokken 1 in Drouwenermond

12 november: MFA ’t Brughuus, Vrijheidslaan 11 in Valthermond

13 november: MFA Noorderbreedte, Noorderdiep 141c in Nieuw-Buinen

 

U bent van harte welkom!