Ga naar de inhoud

Gemeente zoekt meetadressen voor geluidsonderzoek windpark

dinsdag 3 december 2019

Onder inwoners van onze gemeente en die van Aa en Hunze heerst grote bezorgdheid over het effect van laagfrequent geluid op de gezondheid als gevolg van de windturbines. Daarom is er aangedrongen op het houden van een nulmeting laagfrequent geluid. Samen met de gemeenten Aa en Hunze en Stadskanaal hebben wij contact gelegd met de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD), die de Drentse gemeenten adviseert over milieuzaken. Omdat de RUD zelf niet de capaciteit heeft om dit geluidsonderzoek uit te voeren, wordt dit gedaan door de twee bureaus DGMR en LBP Sight.

 

Tussen de drie gemeenten is afgesproken dat de bureaus een uitgebreide nulmeting gaan doen over een periode van 18 maanden. Dit onderzoek is kostbaar. En de gemeenteraad heeft hiervoor extra geld vrijgemaakt in de nieuwe begroting 2020

 

Helpt u de gemeente aan meetpunten?

Voor het geluidsonderzoek zijn er gedurende 18 maanden 12 meetpunten nodig in Aa en Hunze, Stadskanaal en Borger-Odoorn. Het gaat om kleine kastjes die aan een huismuur worden gehangen. Er moet stroom en wifi aanwezig zijn. Wij zoeken nog 6 adressen binnen onze gemeente en willen u vragen ons te helpen door u aan te melden. U krijgt hiervoor een vergoeding. Aanmelden kan via windloket@borger-odoorn.nl.