Ga naar de inhoud

Paasvuur aanvragen

woensdag 29 januari 2020

Bent u van plan om een paasvuur te maken? Hiervoor moet u vóór 1 maart toestemming vragen aan de gemeente.

 

Hoe dient u uw aanvraag in:

  • Schriftelijk  bij de gemeente en gericht aan burgemeester en wethouders (postbus 3, 7875 ZG Exloo).
  • Voeg bij uw aanvraag een schets van de situatie toe. Op deze tekening laat u duidelijk zien waar de paasbult komt.
  • De eigenaar van de grond moet schriftelijk toestemming geven voor de paasbult. Voeg deze ook toe bij de aanvraag.  

Procedure

De aanvragen voor een paasvuur worden gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden hebben daarna 1 week de tijd om een zienswijze (reactie) over de aanvraag in te dienen. In verband met procedure kunnen aanvragen die nà 1 maart 2020 binnenkomen niet meer in behandeling nemen.

 

Voorwaarden

Aan een paasvuur worden eisen gesteld. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om een paasvuur te gebruiken om van allerlei afval af te komen. Voor omstanders mag er geen gevaar zijn en ook het milieu mag niet onnodig worden belast. Overigens is het stellen van eisen aan paasvuren niet nieuw. Ook vroeger werden aan de traditioneel gestookte paasvuren hoge eisen gesteld niet alleen qua opbouw maar ook qua samenstelling. 

 

Paasvuren zijn alleen legaal wanneer daarvoor vooraf een ontheffing is verleend. Andere vuren zijn en blijven verboden ook tijdens de paasdagen. Tegen overtredingen wordt streng opgetreden.

 

Geen subsidie

De gemeente kent voor het aanleggen van een paasvuur geen subsidieregeling.