Ga naar de inhoud

Verbod op onttrekken van water uit beken, sloten en vijvers

vrijdag 19 juli 2019

De zomer is weer zo droog dat waterschap Vechtstromen een onttrekkingsverbod heeft ingesteld voor vijvers. Minder water in de vijvers betekent minder zuurstof en meer kans op vissterfte, blauwalg en botulisme.

Onttrekkingsverbod voor delen van Borger-Odoorn

In delen van onze gemeente geldt een onttrekkingsverbod om water te onttrekken uit beken en sloten. Dit geldt voor de hoger gelegen delen (60% van ons gebied) waar we afhankelijk zijn van een grote hoeveelheid regen, omdat er geen water kan worden aangevoerd. Het is belangrijk om daar water te sparen. Daarom dit verbod. Op www.vechtstromen.nl/droogte kunt u op perceelsniveau zien of er bij u ook een verbod geldt.

In de andere 40% van het gebied kan het waterschap met pompen en gemalen water uit het IJsselmeer naar de Drentse beken en sloten aanvoeren. Hier is voldoende water beschikbaar en blijven de waterpeilen voldoende. 

Verstandig omgaan met schaars water

Het waterschap handhaaft streng, maar ziet dat veel ondernemers de regels keurig naleven. Dat is belangrijk om de gevolgen van de droogte beperken. Het vraagt verstandig omgaan met het weinige schaarse water dat er is: ‘onttrekken waar het kan, beschermen waar het moet.’ 

Op de hoogte blijven van de actuele situatie? Op www.vechtstromen.nl/droogte vindt u regelmatig updates.