Ga naar de inhoud

Vergadering Adviesraad sociaal domein

donderdag 12 september 2019

Op 19 september 2019 vergadert de Adviesraad sociaal domein Borger-Odoorn van 19.00 tot 21.00 uur in het gemeentehuis in Exloo. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders over zorg en welzijn. De gemeente heeft er op dat vlak de afgelopen jaren veel taken bijgekregen, op het gebied van onder meer jeugdzorg, werk, inkomen, Wmo, zelfredzaamheid, participatie en ondersteuning. De agenda voor de vergadering, verslagen en meer informatie vindt u op www.adviesraadsociaaldomein-borger-odoorn.nl