Ga naar de inhoud

Vergadering Adviesraad sociaal domein

dinsdag 10 december 2019

Op 19 december vergadert de Adviesraad sociaal domein Borger-Odoorn

van 16.00 uur tot 18.00 uur in het gemeentehuis in Exloo. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders over zorg en welzijn. De gemeente heeft er op dat vlak de afgelopen jaren veel taken bijgekregen, op het gebied van onder meer jeugdzorg, werk, inkomen, Wmo, zelfredzaamheid, participatie en ondersteuning. De agenda voor de vergadering, verslagen en meer informatie vindt u op www.adviesraadsociaaldomein-borger-odoorn.nl.