Ga naar de inhoud

Melding carbidschieten jaarwisseling

dinsdag 16 november 2021

Rond de jaarwisseling wordt traditioneel carbid geschoten. In principe is dat verboden, maar de gemeente wil deze traditie graag in stand houden. Omdat we ook verantwoordelijk zijn voor de openbare orde en veiligheid, is het wel belangrijk dat u vooraf aan ons meldt waar u carbid wilt schieten. Gemeente en politie houden hier namelijk samen toezicht op.

 

Wanneer melden?

U hebt een meldingsplicht als

-           het carbidschieten plaatsvindt op wisselende locaties

-           het carbidschieten nog geen drie jaar aaneengesloten heeft plaatsgevonden op dezelfde plaats;

-           u in voorgaande jaren niet aan de regels hebt voldaan.

U vindt hier het meldingsformulier. 

Uw melding moet vóór 3 december binnen zijn bij burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn, postbus 3, 7875 ZG, Exloo. Mailen kan ook, naar gemeente@borger-odoorn.nl. Is uw melding drie aaneengesloten jaren voor dezelfde locatie goedgekeurd door de gemeente, en hebt u voldaan aan de voorwaarden? Dan hoeft u dit jaar geen nieuwe melding te doen.

 

Voorwaarden

De voorwaarden voor carbidschieten in de gemeente Borger-Odoorn kunt u vinden in artikel 2:73a van de Algemene plaatselijke verordening (Apv). Kijk daarvoor op www.borger-odoorn.nl/verordeningen

Wij volgen de landelijke wetgeving op het gebied van vuurwerk en carbid. Er geldt een vuurwerkverbod, dit heeft vooralsnog geen gevolgen voor carbid. Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over welke corona-maatregelen er tijdens de jaarwisseling van kracht zullen zijn.