Ga naar de inhoud

Nieuw sportprotocol voor kinderen en jeugd

woensdag 29 april 2020

Vanaf 29 april mogen kinderen en jongeren tot en met 18 jaar weer samen sporten. De Drentse gemeenten hebben samen een protocol opgesteld waarin de voorwaarden zijn beschreven voor sportactiviteiten. Sportaanbieders moeten hieraan voldoen en de activiteiten aanmelden bij de gemeente. Op het factsheet van de VDG ziet u snel wat het nieuwe protocol betekent.De strekking van het protocol is:

  • Buitensport mag, binnen sporten mag niet;
  • Trainen mag maar wedstrijden zijn niet toegestaan;
  • Zwembaden blijven gesloten;
  • Sportaanbieders moeten hun activiteiten vooraf melden bij de gemeenten. Na melding kan de sportaanbieder beginnen, bij vragen of onduidelijkheden neemt de gemeente contact op;
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden bij het sporten, voor kinderen tot en met 12 geldt dit niet;
  • Hygiëne maatregelen blijven gelden: vaak handen wassen, thuisblijven bij verkoudheid en/of koorts, ook van huisgenoten;
  • Kantines, kleedkamers en douches moeten gesloten blijven;
  • Sportaanbieders houden toezicht op het naleven van de voorwaarden en zorgen dat per 10 sporters 1 volwassene aanwezig is voor toezicht.


Binnen en buiten zwembaden moeten gesloten blijven. Er is op dit moment nog niet bekend óf en hóe het coronavirus zich in zwembaden kan verspreiden. Zodra er landelijke adviezen en richtlijnen komen voor het veilig en verantwoord gebruiken van zwembaden wordt dit besluit heroverwogen.

Aanmeldformulier

Wilt u als vereniging of sportaanbieder het sporten voor kinderen (weer) opstarten? Dan meldt u dit aan de gemeente. Zo houden wij overzicht over het sportaanbod in Borger-Odoorn. En zorgen we er samen voor dat de jeugd veilig en verantwoord kan sporten volgens de richtlijnen van het RIVM.

U kunt uw activiteit(en) melden via een digitaal aanmeldformulier. De gemeente beoordeelt uw melding. Wij nemen alleen contact met uw vereniging of sportaanbieder op als wij vragen hebben, het formulier niet volledig is ingevuld of u hebt iets aangegeven dat niet kan. U hoeft dus niet te wachten met het starten van de sportactiviteiten.

Vragen?

We beseffen dat er veel informatie op u afkomt via verschillende instanties. Mochten er vragen zijn dan willen wij u vragen deze via de mail te stellen. U kunt een mail sturen naar; gezondeleefstijl@borger-odoorn.nl.

Kijk voor meer informatie op www.borger-odoorn.nl/coronavirus.