Ga naar de inhoud

Nieuwe manier bestrijding eikenprocessierups

vrijdag 23 april 2021

De afgelopen jaren bestreden we eikenprocessierupsen door ze in de zomer uit de bomen te zuigen. De enorme toename van de rups maakt dat deze manier van bestrijden niet langer voldoende is. We gaan, net als in veel andere gemeenten, vanaf dit jaar preventief bestrijden. Dat doen we met een biologisch bacteriënpreparaat dat we in de eikenbomen spuiten.

Spuiten met biologisch bacteriënpreparaat

Vanaf eind april, zodra de bomen in blad komen, gaat een tractor met spuitinstallatie op pad om eikenbomen te bespuiten. Dat gebeurt op plekken binnen de bebouwde kom en langs drukke fietspaden. Het preparaat is ongeveer een week werkzaam. In die periode doodt het alle rupsen die de bespoten bladeren eten. Dat betekent dat het merendeel van de rupsen in de bespoten bomen in die week doodgaat. We bespuiten overdag. U kunt dan mogelijk wat lawaaioverlast ervaren. In overleg met de Vlinderstichting spuiten we niet in gebieden waar beschermde vlinders voorkomen. Op de plekken waar zowel eikenprocessierupsen als beschermde vlinders voorkomen, gaan we in juli/augustus langs om de rupsen op te zuigen. Hieraan is vanwege weersomstandigheden geen tijdsplan gekoppeld. Bekijk op onze website de kaart met de bestrijdingsroute.

Natuurlijk evenwicht herstellen

We verstoren het natuurlijk evenwicht het liefst zo weinig mogelijk. Door goed bij te houden welke effecten het middel heeft, kunnen we redelijk precies bepalen in welke gebieden we het volgende jaar de bomen gaan bespuiten. Zo spuiten we alleen waar het echt nodig is. In mei hangen we hiervoor ‘feromoonvallen’ in de eikenbomen waarin mannelijke vlinders van de processierups met behulp van een lokstof gevangen worden. Het aantal gevangen vlinders geeft inzicht in de hoeveelheid te verwachten rupsen voor het volgende jaar. 

Helpt u de natuur ook mee?

De openbare ruimte is aan het veranderen. We weten inmiddels dat strak gemaaide bermen niet aantrekkelijk zijn voor insecten en planten. De gemeente maait daarom op een andere manier. Daarnaast zaaien we bloemenmengsels, planten we waar mogelijk struiken onder eiken in het buitengebied en zorgen we voor de aanplant van gevarieerde bomen. Zo versterken we de natuur en neemt de hoeveelheid ‘plaagdieren’, zoals de eikenprocessierups, op natuurlijke wijze af. We werken hierbij graag samen met inwoners, natuurorganisaties en terreinbeheerders. Wilt u zelf een vrijwillige bijdrage leveren aan een sterke natuur in Borger-Odoorn? Dan komen we graag met u in contact.