Ga naar de inhoud

Nieuwe protocollen leerlingenvervoer en zorgvervoer

maandag 15 juni 2020

In verband met het coronavirus zijn er nieuwe richtlijnen voor leerlingenvervoer en zorgvervoer. De volledige protocollen kunt u vinden en nalezen op de website van Publiek Vervoer.

 

Zowel voor het leerlingenvervoer als voor het zorgvervoer geldt dat er gevraagd wordt of er klachten zijn. Heeft de passagier klachten? Dan kan hij/zij niet mee. Twijfelt de chauffeur of een passagier klachtenvrij is? Dan beslist de chauffeur of de passagier mee kan.

Mondkapjes en 1,5 meter afstand in het voertuig 

Voor de leerlingen in het basisonderwijs verandert er niets. Zij hoeven tijdens het vervoer geen beschermende maatregelen te nemen. Dus zij hebben geen mondkapje nodig. Kinderen met klachten blijven thuis.

 

Leerlingen in  het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) moeten tijdens het vervoer altijd 1,5 meter afstand houden van elkaar en van de chauffeur. Lukt dit niet? Dan moeten zij, net als in het openbaar vervoer, een niet-medisch mondkapje dragen. Ouders moeten hiervoor zorgen.

 

Passagiers die gebruik maken van het zorgvervoer moeten tijdens het vervoer altijd 1,5 meter afstand houden van elkaar en van de chauffeur. Lukt dit niet? Dan moeten zij, net als in het openbaar vervoer, een niet-medisch mondkapje dragen. Zorg hier zelf voor en neem deze altijd mee.

Het is in de praktijk lastig om 1,5 meter afstand te houden tijdens het vervoer. Om te voorkomen dat uw kind of de passagier niet mee kan, is het noodzakelijk dat er standaard een mondkapje wordt meegenomen.

Kijk voor meer informatie op www.borger-odoorn.nl/coronavirus