Ga naar de inhoud

Peuteropvang en VVE in Borger-Odoorn veilig gesteld

vrijdag 12 juni 2020

Gemeente Borger-Odoorn en Stichting Peuterwerk kunnen continuïteit van de peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in de gemeente waarborgen. Wij hebben als gemeente een belangrijke taak in het aanbieden van VVE en peuteropvang voor kinderen van ouders die geen gebruik kunnen maken van kinderopvangtoeslag.

 

Oplossing

Vorige maand werd bekend dat Stichting Peuterwerk het aanbod van peuteropvang en VVE per 3 juli 2020 zou beëindigen. Gemeente en Stichting Peuterwerk zijn vervolgens aan de slag gegaan om op korte termijn een oplossing voor dit probleem te vinden. De kinderopvangorganisaties KeiKidz en Partou gaan het weggevallen aanbod met ingang van het nieuwe schooljaar verzorgen. Naast genoemde aanbieders zijn er ook andere partners in de gemeente die peuteropvang aanbieden.

Goede samenwerking

Wethouder Albert Trip: “We hebben een oproep gedaan aan kinderopvangorganisaties om het wegvallen van de opvang op te vangen. Gelukkig konden we snel in gesprek met nieuwe kandidaten. En ik ben blij dat de peuteropvang en de voor- en vroegschoolse educatie op plekken waar een gat dreigde te vallen door kan blijven gaan. We hebben dit kunnen organiseren dankzij de goede samenwerking met Stichting Peuterwerk.”

Angelique Smid, interim-directeur Peuterwerk en Kinderopvang Noord Nederland (KONN) regio Borger-Odoorn: “Het is ons uitgangspunt geweest om de kinderopvang te continueren voor ouders en kinderen. Daarnaast hebben we gestreefd om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden. Wij zijn blij dat we in goed overleg tot deze oplossing zijn gekomen. Naast de peuteropvanglocaties van Stichting Peuterwerk wordt kinderopvanglocatie De Weiert in Odoorn, onderdeel van KONN, ook overgenomen. Uiteraard bieden wij tot die tijd de opvang aan ouders zoals zij van ons gewend zijn.”