Begoniastraat

Half juni 2023 willen wij starten met de werkzaamheden aan de Begoniastraat in Nieuw-Buinen. We verwachten dat het ongeveer tot begin oktober 2023 duurt. Avitec Infra en Milieu uit Nieuw -Buinen gaat de klus uitvoeren. Op deze pagina leest u meer informatie over de werkzaamheden.

Samenvatting werkzaamheden

We willen de tegels en klinkers die er nu liggen vervangen door andere materialen. De rijbaan gaan we bestraten met grijze betonstenen. De verhoogde kruisingsvlakken krijgen een rode betonsteen. De stenen die we er uit halen gaan we hergebruiken. Dat is wel zo duurzaam. We gaan bijvoorbeeld de Stroetendijk in Borger renoveren met deze stenen. Ook willen we de weg verkeersveiliger maken. Daarom brengen we vijf wegversmallingen aan.

Aanpassing openbare verlichting

Omdat we bezig zijn met de weg, willen we tegelijkertijd ook de verlichting in de Begoniastraat en de Parklaan vernieuwen. We gaan de verouderde masten en armaturen vervangen, daar komt Ledverlichting voor terug. Tussen 24.00 uur en 6.00 uur dimmen we die met 50%. Op de plekken waar het voetpad ver van de rijbaan ligt, plaatsen we aparte verlichting. We plaatsen niet alle masten op dezelfde plek terug. Soms is het nodig om een andere verdeling te maken of komt er een mast bij. 

Bekijk de tekeningen onderaan deze pagina.

Planning en fasering

De aannemer gaat de aanwonenden meer informatie geven over de planning en wat dat voor hun betekent.

Verkeersmaatregelen tijdens de uitvoering

Om het werk goed en veilig uit te voeren is het soms noodzakelijk om tijdelijk wegen af te sluiten. We proberen dit natuurlijk te beperken, maar het kan zo zijn dat aanwonenden elders moet parkeren of om moet rijden. We hopen op uw begrip hiervoor.

Afvalinzameling

De afvalinzameling zal volgens het normale schema opgehaald worden. Is de afvalcontainer niet bereikbaar door de werkzaamheden? Dan verzamelt de aannemer de afvalcontainers en op een centrale plek aanbieden. We vragen omwonenden daarom de container tijdig bij de weg te zetten en te voorzien van een huisnummer? Op die manier kan de aannemer de container op het goede adres terugzetten.

Als de werkzaamheden klaar zijn gaat de afvalinzamelaar de route aanpassen. Hierover krijgen aanwonenden later meer informatie.

Meer informatie?

Namens de gemeente worden de werkzaamheden begeleidt door Marcel Kappen, toezichthouder bij de gemeente Borger-Odoorn. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Vermeld daarbij het zaaknummer 31443-2021.