BenW besluiten 2 juli 2024

Besluitenlijst collegevergadering 02-07-2024

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. van Tongeren (wethouder), M.N.J. Broers (gemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur).

Locatie: Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe in Assen

1

Opening 

2

Besluitvormende stukken

2.1

Bezwaar tegen het opleggen van een last onder dwangsom voor het niet hebben van een hemelwaterafvoer aan de schuur 

Op 1 februari 2024 heeft het college een last onder dwangsom opgelegd voor het niet hebben van een hemelwaterafvoer aan de schuur. Naar aanleiding van een ontvangen bezwaarschrift heeft het college het advies ontvangen van de onafhankelijke bezwarencommissie. Met het ontvankelijk en gegrond verklaren van het bezwaarschrift wordt het advies van de bezwarencommissie gevolgd.

Besluit:

1.  Het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond verklaren vanwege het      ontbreken van een wettelijke grondslag om over te gaan tot handhaving. 
2.  Het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom te herroepen      opgelegd vanwege het niet hebben van een hemelwaterafvoer aan de      schuur. 
3.  Overgaan tot het vergoeden van de proceskosten van € 1248,- aan      gemachtigde van bezwaarmaker.

2.2

Huur- en beheerovereenkomst Sporthal de Hunsowhal 

Huur- en beheerovereenkomst Sporthal de Hunsowhal.

Besluit:

1.  Instemmen met de gewijzigde huur- en beheerovereenkomst voor sporthal      de Hunsowhal in 2e Exloërmond.

2.3

Memo raad evaluatie aanbesteding nieuwbouw Esdal College Borger 

Het college stelt de memo ‘Evaluatie aanbesteding nieuwbouw Esdal College Borger’ vast en verzendt deze aan de gemeenteraad ter kennisname. Hiermee wordt de toezegging ‘Evaluatie aanbesteding Esdal College’ op de toezeggingenlijst nagekomen.

Besluit:

1.  De memo ‘Evaluatie aanbesteding nieuwbouw Esdal College Borger’      vaststellen. 
2.  De memo verzenden aan de gemeenteraad ter kennisname.

3

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

3.1

Besluitenlijst collegevergadering 24-06-2024, openbaar gedeelte 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

9

Sluiting 

Meer informatie over de besluiten?

Ga naar het overzicht van de laatste besluiten.