BenW besluiten 21 juli 2023

Besluitenlijst collegevergadering

Datum

21-07-2023

Tijd

9:00 - 9:30

Locatie

Schriftelijk

Voorzitter

J. Seton

Toelichting

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. van Tongeren (wethouder).

 

1

 

Opening

 

2

 

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

 

2.1

 

Schriftelijke vragen Kamps (LBO) - Karakteristieke woningen

Het college stemt in met de bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie Leefbaar Borger-Odoorn inzake karakteristieke woningen.

 

Besluit:

  1. Instemmen met de brief Beantwoording schriftelijke vragen Kamps (Leefbaar Borger-Odoorn) inzake karakteristieke woningen;
  2. De brief op gebruikelijke wijze verzenden aan de Raad.

 

3

 

Sluiting

 

 

Meer over de besluiten van het college en een overzicht van de laatste besluiten