BenW besluiten 4 juli 2023

Datum

04-07-2023

Toelichting

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. van Tongeren (wethouder), K. Speekhout (gemeentesecretaris) en A. Meijer (notulist).

 

1

 

Opening

 

2

 

Besluitvormende stukken

 

2.2

 

Beslissing op het bezwaar van dhr. en mw. Doff inzake de verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een recreatiewoning op het perceel Gasselterstraat 7 - 182A te Drouwen

Het college heeft besloten het bezwaarschrift gericht tegen de omgevingsvergunning voor de bouw van een recreatiewoning in Drouwen ontvankelijk en gegrond te verklaren. In het besluit op bezwaar wordt het primaire besluit inhoudelijk in stand gelaten, maar wordt deze nader gemotiveerd omtrent de goede ruimtelijke ordening en de betrokken belangen van bezwaarmakers. Dit besluit is conform het advies van de onafhankelijke bezwarencommissie van de gemeente Borger-Odoorn.

 

Besluit:

Het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond verklaren, waarbij het besluit inhoudelijk in stand blijft, maar nader gemotiveerd wordt.

 

2.3

 

Afhandeling motie en vragen n.a.v. vertrek buurtsuper 2e Exloërmond

Met betrekking tot de problematiek rond buurtwinkels/dorpssupermarkten is een motie ingediend en zijn mondelinge vragen gesteld. In de raadsbrief worden die afgehandeld.

 

Besluit:

Vaststellen raadsbrief waarin de motie ‘Buurtwinkels en dorpssupermarkten overeind houden in lastige tijden’ en vragen over ontwikkelingen supermarkt 2e Exloërmond worden afgehandeld.

 

3

 

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

 

3.1

 

Besluitenlijst collegevergadering 27-06-2023 nr. 26 - openbaar

 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

 

3.4

 

Collegevoorstel verlengen crisisnoodopvang tot medio januari 2024

Vanwege een tekort aan opvangplekken is aan gemeenten gevraagd om de crisisnoodopvanglocaties langer in te zetten. Het college besluit om gehoor te geven aan dit verzoek en besluit om de crisisnoodopvang in Exloo en Odoorn te verlengen tot medio januari 2024. De vluchtelingen die sinds eind september/begin oktober 2022 in onze gemeente verblijven, kunnen hiermee tot medio januari 2024 in de opvanglocaties blijven waar ze nu tijdelijk wonen. Hierbij gaat het om de locatie achter het gemeentehuis in Exloo, de boerderij op het terrein van Camping Exloo en de woning bij De Brinken in Odoorn.

 

Besluit:

Besluiten de crisisnoodopvang in Exloo en Odoorn te verlengen tot medio januari 2024.

 

3.5

 

Bezwaarprocedure

Het college beslist de bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. Dit betekent dat de afwijzing van een Participatiewetuitkering in stand blijft.

 

Besluit:

Het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

 

3.6

 

Vervolg Flexteam Warmtetransitie Drenthe

Het college stemt in met van de samenwerkingsovereenkomst Flexteam Warmte en de burgemeester machtigt wethouder Hartsuiker om deze overeenkomst namens de gemeente Borger-Odoorn te ondertekenen.

 

Besluit:

  1. Instemmen met de “Samenwerkingsovereenkomst Flexteam Warmtetransitie Drenthe” gedateerd 14 juni 2023; 
  2. De burgemeester verzoeken om wethouder Hartsuiker te machtigen om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

 

8

 

Sluiting

 

 

Meer over de besluiten van het college en een overzicht van de laatste besluiten