Besluitenlijst BenW 10 januari 2023

Besluitenlijst collegevergadering – openbaar

Datum

10-01-2023

Toelichting

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. Huijing (wethouder), D. Rensen (gemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur).

 

1

 

Opening

 

2

 

Besluitvormende stukken

 

2.1

 

Besluitenlijst collegevergadering 20-12-2022 nr 51, openbaar

 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

 

2.2

 

Voorbeschouwing begroting 2024 Veiligheidsregio Drenthe

Het college besluit de van de Veiligheidsregio Drenthe ontvangen brief ‘Verwachtingen rondom begroting 2024’ voor kennisgeving aan te nemen en deze brief ter informatie door te sturen naar de gemeenteraad.

 

Besluit:

  1. De van de Veiligheidsregio Drenthe ontvangen brief met een voorbeschouwing op de begroting 2024 voor kennisgeving aannemen;
  2. De van de Veiligheidsregio Drenthe ontvangen brief met een voorbeschouwing op de begroting 2024 ter informatie doorzenden naar de gemeenteraad.

 

2.5

 

Subsidies Drenthe beweegt, Drenthe Gezond en Sportgala 2023

Gemeenten zetten lokaal in op het sport-, beweeg en gezondheidsdomein. Daarnaast dragen zij bij aan de regionale inzet op het programma Drenthe, Samen Gezond in Beweging. Gemeenten zijn gevraagd om de historische middelen voor de periode 2021-2024 voort te zetten

 

Besluit:

  1. Instemmen om de subsidie voor Drenthe Beweegt ter hoogte van €4398,75,- over 2023 toe te kennen;
  2. Instemmen om de subsidie voor Drenthe Gezond ter hoogte van €2819,- over 2023 toe te kennen;
  3. Instemmen om de subsidie voor het Drents sportgala van het jaar 2022 (georganiseerd in 2023) ter hoogte van €2000,- toe te kennen.

 

3

 

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

 

3.2

 

Lumpsum 2023

Collegevoorstel Lumpsum

 

Besluit:

  1. Kennisnemen van de uitwerking van de lumpsum voorwaarden;
  2. Instemmen met de voorgestelde overlegstructuur met betrekking tot lumpsum.

 

3.3

 

Eerste wijziging Algemene legesverordening 2023

Eerste wijzigingsverordening van de Algemene legesverordening 2023

 

Besluit:

Vaststellen van de eerste wijziging van de Algemene legesverordening 2023.

 

9

 

Sluiting

 

 

Meer over de besluiten van het college en een overzicht van de laatste besluiten