Besluitenlijst BenW 2 februari 2023

Besluitenlijst collegevergadering 

Datum

02-02-2023

Toelichting

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. Huijing (wethouder) en D. Rensen (gemeentesecretaris).

 

1

 

Opening

 

2

 

Besluitvormende stukken

 

2.1

 

Besluit op bezwaar

Het college besluit om het bezwaar tegen de afwijzing om handhavend op te treden tegen een hondenfokkerij te herroepen en alsnog handhavend op te treden, omdat sprake is van het bedrijfsmatig houden en fokken van honden die gelet op hun aard, omvang en intensiteit niet passend zijn bij de woonfunctie.

 

Besluit:

1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren.
2. Het bezwaarschrift gegrond te verklaren.
3. Het bestreden besluit van 3 januari 2022 te herroepen en alsnog handhavend op te treden door een last onder dwangsom op te leggen.

 

3

 

Sluiting

 

 

Meer over de besluiten van het college en een overzicht van de laatste besluiten