Besluitenlijst BenW 28 februari 2023

Besluitenlijst collegevergadering - openbaar

Datum

28-02-2023

Toelichting

BIJZONDER COLLEGEVERGADERING

(burgemeester is digitaal aanwezig en daarom is wethouder Zwiep voorzitter)

Aanwezig: H.J Zwiep (voorzitter), J. Seton (burgemeester), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. Huijing (wethouder), B. van Spronsen (loco-gemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur).

 

1

 

Opening

 

Besluit:

Wethouder Zwiep is voorzitter.

 

2

 

Besluitvormende stukken

 

2.1

 

Tijdelijk noodfonds Energie voor verenigingen

De gemeente Borger-Odoorn zet in op de aanpak van energiearmoede. Hiervoor is een plan ontwikkeld met 9 maatregelen op de korte termijn. Éen van de maatregelen is om maatschappelijke en culturele instellingen en sportverenigingen met een hoge energie rekening te ondersteunen via een noodfonds. De uitwerking van deze maatregel wordt aan u voorgelegd ter goedkeuring.

 

Besluit:

  1. De subsidieregeling ‘tijdelijk noodfonds energie voor culturele/maatschappelijke organisaties Borger-Odoorn 2023’ vast te stellen;
  2. Voor de uitvoering van het noodfonds een bedrag van € 325.000 beschikbaar te stellen uit de middelen voor de aanpak energiearmoede die beschikbaar zijn gesteld in BERAP 2022-II.

 

2.2

 

Verlenging crisisnoodopvang Exloo

Vanwege een tekort aan opvangplekken is aan gemeenten gevraagd om de crisisnoodopvanglocaties te verlengen. Het college besluit om gehoor te geven aan dit verzoek en de crisisnoodopvang in Exloo en Odoorn te verlengen tot 1 oktober 2023. De vluchtelingen die sinds eind september/begin oktober in onze gemeente verblijven, kunnen tot 1 oktober 2023 in de opvanglocaties blijven waar ze nu tijdelijk wonen. Hierbij gaat het om de locatie achter het gemeentehuis in Exloo, de boerderij op het terrein van Camping Exloo en de woning bij De Brinken in Odoorn.

 

Besluit:

Besluiten de crisisnoodopvang in Exloo en Odoorn te verlengen tot 1 oktober 2023. Het college kiest voor 1 oktober omdat gedurende de vakantieperiode verlenging moeilijker in te vullen zal zijn.

 

3

 

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

 

3.1

 

Nieuwe opvanglocatie voor ontheemden uit Oekraïne

Het college wordt voorgesteld om een nieuwe opvanglocatie te openen voor ontheemden uit Oekraïne in de groepsacommodatie bij camping Exloo. In de groepsaccommodatie is ruimte voor maximaal 25 personen. Het openen van een nieuwe locatie is nodig om tot medio maart 2024 voldoende opvangplekken te kunnen bieden. Een paar locaties sluit volgens afspraak op korte termijn en daarvoor is vervangende ruimte nodig. Daarnaast is de beschermingsrichtlijn verlengd tot maart 2024 en is de landelijke taakstelling recent uitgebreid tot 90.000 plekken.

 

Besluit:

Openen van een nieuwe opvanglocatie voor ontheemden uit Oekraïne per 1 maart 2023 in de groepsaccommodatie bij camping Exloo tot medio maart 2024.

 

5

 

Sluiting