Ga naar de inhoud

Begraafplaatsen

In de visie begraafplaatsen gemeente Borger-Odoorn 2008-2018 ('Ruimte voor de laatste rustplaats') wordt omschreven hoe de gemeente omgaat met de begraafplaatsen. De visie is vastgesteld door de gemeenteraad op 27-03-2008. De inrichtingsvisie begraafplaatsen Borger-Odoorn is een ruimtelijke visie op de gemeentelijke begraafplaatsen, waarbij per begraafplaats de karakteristieken, kansen en maatregelen worden aangegeven. Deze visie is door het college van burgemeester en wethouders in het voorjaar van 2010 vastgesteld.