Ga naar de inhoud

Beleidsregels bomenverordening

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn hebben
- gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;
- gelet op artikel 5 jo. 9 Bomenverordening gemeente Borger-Odoorn 2004
op 19 maart 2013 een aanpassing van de Beleidsregels Bomenverordening vastgesteld.

De Beleidsregels Bomenverordening (vastgesteld op 6 november 2012) gaven een nadere invulling aan de Bomenverordening op het gebied van toetsingscriteria voor het verlenen dan wel weigeren van een kapvergunning.

In de praktijk bleken er (naar aanleiding van de vastgestelde Beleidsregels Bomenverordening d.d. 6 november 2012) interpretatieverschillen te bestaan omtrent de toepassing van de kapcriteria bij vergunningverlening. Een aanpassing van de Beleidsregels Bomenverordening bleek derhalve noodzakelijk. Het betreft slechts een technische aanpassing om te zorgen voor uniforme interpretatie van de kapcriteria.

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na de bekendmaking.

U kunt de beleidsregels terugvinden op de site of opvragen bij het Klantcontactcentrum.