Ga naar de inhoud

FSC Bosbeheerplan 2020-2038

In het beheerplan wordt het belang van bos beschreven en is een lange termijnvisie vastgelegd waarmee invulling wordt gegeven aan de ontwikkeling van natuur-, recreatieve-, milieu- en economische waarden. Met dit plan werkt de gemeente conform het FSC-keurmerk. Dit staat voor duurzaam bosbeheer wat betekent dat er nooit meer geoogst wordt dan de bijgroei en het hout op duurzame wijze wordt verhandeld. Het eigendom aan bos- en landschapselementen dat is opgenomen in het beheerplan heeft een totale grote van 264 hectare. Het betreft enkele grote boscomplexen, kleine bosjes en landschapselementen die o.a. belangrijk zijn voor de cultuurhistorie, het woon- en leefklimaat, biodiversiteit en de opname van CO2. Kortom bossen zijn van onschatbare waarde voor de gemeente Borger-Odoorn!

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 juli 2021.