Ga naar de inhoud

Bouwen - Toets Bouwbesluit

Dit document bevat de werkwijze voor de toets aan het Bouwbesluit 2003 voor aanvragen om lichte, reguliere, 1e fase en 2e fase bouwvergunning. Hiermee is, op ambtelijk niveau, bepaald waar bij de uitvoering van deze bouw- en woningtoezichttaak de zwaartepunten liggen.
Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op
10-03-2009. In werking getreden op 25-03-2009.