Ga naar de inhoud

Bouwen - Toets Volledigheid

Dit document bevat de werkwijze voor de toets in het kader van de volledigheid voor aanvragen om lichte, reguliere, 1e fase en 2e fase bouwvergunning. Hiermee is inzichtelijk gemaakt welke gegevens en bescheiden voor voornoemde aanvragen om bouwvergunning ingediend moeten worden. Tevens is aansluiting gevonden bij de toets aan het Bouwbesluit 2003.
Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 10-03-2009. In werking getreden op 25-03-2009.