Ga naar de inhoud

Drank- en Horecawet, Bezopen - Preventie- en Handhavingsplan 2014-2018

Aan jongeren onder de achttien jaar mag sinds begin 2014 geen alcohol meer worden verstrekt. Geen zwak-alcoholische drank en geen sterke drank. Verstrekkers zijn strafbaar als ze wel verstrekken aan jongeren onder de achttien jaar. Ook mogen jongeren zelf onder de achttien geen drank aanwezig hebben op voor het publiek toegankelijke plaatsen (zoals straat, park, café, sportvereniging, etc.). Ze zijn strafbaar als ze het wel in bezit hebben of drinken en riskeren een boete. Supermarkten of horeca-gelegenheden die alcohol verstrekken aan jongeren onder de achttien jaar kunnen ook een forse boete krijgen.

Sinds 2014 zijn de gemeenten regisseur voor het Nederlandse alcoholbeleid. Voor voorlichting en educatie én voor regelgeving en handhaving. Eens per vier jaar moet de gemeente hiervoor een plan maken. In het Preventie- en Handhavingsplan 2014-2018 voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet geeft de gemeente naast achtergrond en activiteiten tot nu toe, de doelstellingen, prioriteiten en te ontwikkelen activiteiten aan. Die activiteiten zullen op grond van ervaringen in de uitvoering jaarlijks worden bijgesteld.

Met vele maatschappelijke partners samen richt de gemeente zich met name op preventie en handhaving voor de doelgroep jongeren en jongvolwassenen tot 24 jaar. Het accent zal liggen op het voorkómen van alcoholgebruik door jongeren onder de achttien en voorkómen van overlast in de openbare ruimte door alcoholgebruik. De hoofdpunten samengevat: leeftijdsgrens en dronkenschap.
De leeftijdsgrens van achttien voor het gebruik van alcohol is nieuw en dus niet ‘zomaar’ overal gewoon. Maar omdat alcohol gevaarlijk is voor de breinontwikkeling van jonge mensen zijn voorlichting, regelgeving en handhaving van groot belang. Het zou ‘bezopen’ zijn om hierin niet actief te zijn.