Ga naar de inhoud

Externe veiligheid 2014-2018 beleidsvisie

Bij de fabricage, de op- en overslag en het transport van gevaarlijke stoffen zoals ammoniak, chloor en LPG, kunnen incidenten plaatsvinden met effecten voor de omgeving. Het gaat om kleine kansen met soms grote gevolgen. Het beleidsveld externe veiligheid richt zich op de beheersing van activiteiten die een risico voor de omgeving met zich mee kunnen brengen. De gemeente Borger-Odoorn wil haar burgers een veilige woon- en leefomgeving bieden. Deze beleidsvisie geeft de gemeente richtlijnen zodat verantwoorde keuzes kunnen worden gemaakt bij de vergunningverlening voor risicovolle bedrijven en de inrichting van bestemmingsplannen.