Ga naar de inhoud

Gebiedsontwikkelingsprogramma De Monden

In het document ‘Gebiedsontwikkelingsprogramma De Monden’ hebben de gemeente Borger-Odoorn en woningcorporatie Woonservice de visie, ontwikkelingen en activiteiten beschreven voor de dorpen Valthermond en 2e Exloërmond. Dit programma is een verdere uitwerking van de dorpsontwikkelingsprogramma’s waarmee in 2009 een start is gemaakt.

Het college van burgemeester en wethouders en Woonservice hebben (in november 2014) ingestemd met het document en beschouwen het gebiedsontwikkelingsprogramma als gezamenlijk document en uitgangspunt voor toekomstige plannen in het gebied. Gemeente en Woonservice geven met dit programma ook de intentie weer om gezamenlijk op te trekken en nieuwe projecten aan te pakken. Het document is ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.