Ga naar de inhoud

Groen

De groenbeleidsvisie 'Onze Groene Ruimte' legt de hoofddoelstellingen van het groenbeleid vast en benoemt de beleidsthema's groen. Uitwerking van deze beleidsthema's vindt plaats in de nota 'Groen moet je doen'.
Voorafgaand aan de opstelling van de beleidsvisie heeft een inventarisatie van het groen en het bomenbestand plaatsgevonden.
Vastgesteld door de gemeenteraad op 30-11-2006.