Ga naar de inhoud

Grondbeleid

De nota Grondbeleid geeft inzicht in de rol die de gemeente speelt in het handhaven van het bestaande grondgebruik danwel het realiseren van gewenste veranderingen in het grondgebruik en worden er voorstellen gedaan over de inzet van beschikbare middelen en bevoegdheden.
Vastgesteld door de gemeenteraad op 21-01-2010.